• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Substancja - natura - prawo naturalne

Część I: O substancji, istocie i naturze
Obrady plenarne, Aula im. St. Kard. Wyszyńskiego, godz. 10.00-13.00 prow. ks. dr P. Tarasiewicz

10.00 - Otwarcie sympozjum - JM Rektor KUL
10.15 - Substancja - istota - natura. Ich rozumienie i funkcja w wyjaśnianiu rzeczywistości - o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP (KUL)
11.00 - Prawo naturalne jako podstawa życia i działania człowieka (normatywność natury ludzkiej) - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC (KUL)
11.30 - Dyskusja; 11.45 - Przerwa
12.15 - Ujęcie natury w perspektywie historycznej - prof. dr Berthold Wald (Paderborn - Niemcy)
13.15 - Dyskusja; 13.30 - Przerwa

Część II: Spór o rozumienie substancji i natury
Obrady sekcyjne 14.30-16.45

Sekcja I: Spór o rozumienie substancji [sala 107, prowadzenie mgr A. Gudaniec (KUL)]

14.30 - Wprowadzenie
14.35 - Rozumienie substancji u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
14.55 - Substancja a monada - dr Bogusław Paź (UWr)
15.15 - Dyskusja
15.40 - Problem substancji u empirystów brytyjskich i w filozofii procesu - prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL)
16.00 - Substancja czy konstrukcja językowa (problem substancji w filozofii analitycznej) - prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz)
16.20 - Dyskusja

Sekcja II: Spór o rozumienie natury [sala 208, prowadzenie mgr I. Chłodna (KUL)]

14.30 - Wprowadzenie
14.35 - Natura czy naturalizm - dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
14.55 - Celowość czy przypadek w rozumieniu natury - dr Paweł Gondek (KUL)
15.15 - Dyskusja
15.40 - Czy istnieje natura ludzka? - ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW)
16.00 - Czy sztuka naśladuje naturę (ars imitatur naturam)? - prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
16.20 - Dyskusja

Sekcja III: Spór o rozumienie prawa naturalnego [sala 212, prowadzenie dr K. Krajewski (KUL)]

14.30 - Wprowadzenie
14.35 - Prawo naturalne jako źródło zdeterminowanego działania czy dyktat rozumu i woli - dr Krzysztof Wroczyński (KUL)
14.55 - Krytyka oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego - prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS)
15.15 - Dyskusja
15.40 - Pozytywizm prawny wobec prawa naturalnego - mgr Katarzyna Stępień (KUL)
16.00 - Prawo naturalne czy konwencja podstawą prawa stanowionego - ks. dr Marko Rozkos (Ruomberok - Słowacja)
16.20 - Dyskusja

Sekcja IV: Problem obowiązywalności prawa naturalnego [sala 213, prowadzenie dr A. Lekka-Kowalik (KUL)]

14.30 - Wprowadzenie
14.35 - O moralnym samostanowieniu się osoby - s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka USJK (KUL)
14.55 - Prawo naturalne a prawa człowieka - prof. dr hab. Marek Piechowiak (UZ)
15.15 - Dyskusja
15.40 - Osoba i natura w argumentacji bioetycznej - ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB (PAT Kraków)
16.00 - Analogiczność czy jednoznaczność w interpretacji prawa - dr Paweł Skrzydlewski (KUL)
16.20 - Dyskusja

Część III: O prawo w kulturze
Obrady plenarne, Aula im. St. Kard. Wyszyńskiego, godz. 17.00-19.00

Podsumowanie obrad sekcyjnych: mgr A. Gudaniec, mgr I. Chłodna, dr K. Krajewski, dr A. Lekka-Kowalik.
Problem normatywnego charakteru natury w kulturze - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
Zamknięcie sympozjum - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda