• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Publikacje - Powszechna encyklopedia filozofii

PEF, X tom
Powszechna encyklopedia filozofii
Powszechna encyklopedia filozofii to pierwsza polska encyklopedia filozofii. Zawiera hasła omawiające problemy filozoficzne, systemy filozoficzne, które wywarły wpływ na współczesną kulturę, oraz biogramy filozofów, ze szczególnym uwzględnieniem filozofów polskich. W PEF umieszczono hasła dotyczące różnych odmian filzofii zachodniej, szczególnie filozofii klasycznej - arystotelesowsko-tomistycznej, jak też hasła wprowadzające w dziedzictwo filozofii krajów Wschodu: Chin, Japonii, Indii i in.

ISBN 83-914431-0-9 (dla całości)
Format A4

Lublin 2000, t. I (a-b), ss. 799, 102,90 zł
ISBN 83-914431-1-6 (t. I)

Lublin 2001, t. II (c-d), ss. 837, 110,25 zł
ISBN 83-914431-4-0 (t. II)

Lublin 2002, t. III (e-gn), ss. 829, 126,00 zł
ISBN 83-914431-8-3 (t. III)

Lublin 2003, t. IV (go-iq), ss. 932, 141,75 zł
ISBN 83-918800-1-X (t. IV)

Lublin 2004, t. V (ir-ko), ss. 934, 143,85 zł
ISBN 83-918800-7-9 (t. V)

Lublin 2005, t. VI (kr-mc), ss. 980, 145,95 zł
ISBN 83-60144-05-2

Lublin 2006, t. VII (mc-pań), ss. 996, 149,10 zł
ISBN 83-60144-30-3

Lublin 2007, t. VIII (pap-sc), ss. 995, 152,25 zł
ISBN 978-83-60144-06-0

Lublin 2008, t. IX (se-ż), ss. 1009, 155,40 zł
ISBN 978-83-60144-17-6

Lublin 2009, t. X (Suplement), ss. 975, 156,45 zł
ISBN 978-83-60144-27-5

Więcej o Encyklopedii

zamów
« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda