• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Teksty


 1. Teksty klasyczne

 2. Fragmenty Metafizyki Arystotelesa
  - Księga III Metafizyki - księga aporii. Księga ta jest uważana za prawdziwy wstęp do Metafizyki. Jest ona zbiorem aporii - problemów, który Arystoteles rozwiązuje w dalszych księgach Metafizyki. Niektórzy badacze uznają tą księgę za kluczową dla zrozumienia całości Metafizyki.
  - Księga IV Metafizyki - pierwsze dwa rozdziały księgi IV, poświęcone teorii nauki o bycie.

  Tomasz z Akwinu
  - O bycie i istocie - fragment dzieła Tomasza z Akwinu, w którym przedstawione jest rozumienie bytu jako czegoś jednostkowego i konkretnego, oraz argumenty za odrzuceniem rozumienia istoty butu jako czegoś jednego, wspólnego i ogólnego.
  - O stworzeniu bytów ex nihilo - fragment Summa Contra Gentiles, w którym sformuowana jest filozoficzna teoria stworzenia i przedstawione są argumenty za koniecznością jej przyjęcia.
  - O Bycie Absolutnym (Bogu), którego istotą jest istnienie (Ipsum Esse) - fragment Summa Contra Gentiles, w którym przedstawiona jest Tomaszowa koncepcja Absolutu oraz argumenty na jej rzecz.

 3. Mieczysław A. Krąpiec

 4. - Bitwa o człowieka
  - Mały błąd na początku
  - O wybór dobra realnego
  - Dobro wspólne racją społeczeństwa
  - Osoba i naród wobec globalizmu
  - Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa
  - Porządek prawny - rzeczywistość czy fikcja
  - Sport - usprawnienia czy wyczyny
  - Starzenie się - dojrzewaniem człowieka
  - Teatr jako sposób życia człowieka
  - Wybieraj dobro!
  - Czy wychowywać?
  - O skutkach złego wychowania

 5. Wywiady

 6. - I Polacy swą filozofię mają - rozmowa z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem SDB, redaktorem naczelnym najnowszej dwutomowej Encyklopedii filozofii polskiej, redaktorem naczelnym dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii, kierownikiem Katedry Metafizyki KUL, autorem licznych książek i artykułów z metafizyki i filozofii realistycznej
  - O potrzebie przewodnika po filozofii - rozmowa z ks. prof. dr hab. Andrzejem Maryniarczykiem SDB, Kierownikiem Katedry Metafizyki KUL i Prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
  - O św. Tomaszu z Akwinu - "apostole prawdy" - rozmowa z ks. prof. dr hab. Andrzejem Maryniarczykiem SDB, Kierownikiem Katedry Metafizyki KUL i Prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu
  - O Międzynarodowym Towarzystwie Tomasza z Akwinu - rozmowa z o. prof. Abelardo Lobato, dyrektorem Societa Internazionale Tommaso d'Aquino
  - Służyć prawdzie - o powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu - rozmowa z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem, wiceprezesem PTTA
  - W darze Ojcu Świętemu - rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem o wręczeniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II III tomu Powszechnej encyklopedii filozofii
  - Polska filozofia - kulturze świata - rozmowa z Hugh MacDonaldem o przekładzie Powszechnej encyklopedii filozofii na język angielski
  - Czy tylko niezrozumienie polskiej kultury humanistycznej? - rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem o bojkocie Powszechnej Encyklopedii Filozofii ze strony Komitetu Badań Naukowych

 7. Recenzje

 8. - Na straży narodowej kultury - fragmenty recenzji Powszechnej Encyklopedii Filozofii; autor: Jan Sochoń
  - Logos życia - informacja o Powszechnej Encyklopedii Filozofii; autor: Jurij Załoska
  - Omówienie Powszechnej Encyklopedii FIlozofii; autor: Feliks Krause
  - Pierwsza w historii polskiej "Powszechna Encyklopedia Filozofii" - recenzja I i II tomu PEF; autor: Honorata Jakuszko
  - Powszechna Encyklopedia FIlozofii - recenzja I tomu PEF; autor: Jan Papór
  - Na ile powszechna powinna być encyklopedia?; autor: Piotr Balcerowicz
  - Vittorio Possenti, Nihilizm teoretyczny a "śmierć metafizyki"; autor: Arkadiusz Gudaniec
  - Poznanie bytu czy ustalanie sensów; autor: Reet Otsason
  - Andrzej Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki; autor: Arkadiusz Robaczewski
  - Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca; autor: Feliks Krause
  - Błąd antropologiczny; autor: ks. Ignacy Dec
  - Dlaczego zło?; autor: D. Kreft
  - "Powszechna Encyklopedia Filozofii" na edytorskim finiszu; autor: J. Kopaczek
  - Ancilla Veritatis - Kilka uwag na marginesie sześciu tomów Powszechnej Encyklopedii Filozofii; autor: F. Krause
  - Powszechna Encyklopedia Filozofii, Tom V (Ir-J-Ko); autor: F. Krause
  - Klejnot polskiej myśli filozoficznej - Encyklopedia Filozofii Polskiej, tom I-II autor: F. Krause« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda