• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Fragmenty statutu PTTA


Artykuł 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. gruntowne studiowanie dzieł Tomasza z Akwinu;
 2. popularyzacja filozofii i teologii Akwinaty;
 3. badanie współczesnych problemów, szczególnie dotyczących myśli chrześcijańskiej, w świetle jego nauki;
 4. promocja i popularyzacja dorobku naukowego Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w szczególności Filozoficznej Szkoły Lubelskiej.

Artykuł 6

Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:

 1. powoływanie i promowanie zespołów badawczych w zakresie teologii, filozofii, nauk przyrodniczych i humanistycznych;
 2. organizowanie seminariów, kursów, spotkań, kongresów i wykładów oraz wydawanie publikacji w zakresie wyżej wymienionych nauk;
 3. współpracę z ośrodkami, władzami, instytucjami, a w szczególności z Wydziałem Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które zajmują się pogłębianiem myśli humanistycznej i jej dialogiem z współczesną kulturą.


« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda