• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Wydarzenia

8–25 maja 2021 – Wspomnienie o. prof. M. A. Krąpca opublikowane na stronie PTTA z okazji 13 rocznicy śmierci i 100-lecia urodzin

2021 – Wydanie książki „Sługa dobry i wierny. Śp. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk we wspomnieniach swych najbliższych współpracowników”

2021 – Wydanie książki „Stwórcza moc Boga. Stanowisko św. Tomasza z Akwinu” Pauliny Sulenty w serii „Scripta Philosophiae Classicae” [książka dofinansowana przez MNiSzW w ramach RID 2019-2022 nr projektu 028/RID/2018/19]

2021 – Wydanie nr 1 (10) „Studia Gilsoniana”

2021 – Wydanie książki „Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury” ks. Jana Sochonia

2021 – Wydanie książki „Filozoficzne aspekty alternatywnej religijności” Roberta T. Ptaszka w serii „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej” [książka dofinansowana przez MNiSzW w ramach RID 2019-2022 nr projektu 028/RID/2018/19]

2021 – Wydanie nr 4 (9) „Studia Gilsoniana”

2020 – Wydanie książki "The Lublin Lecture. Wykłady lubelskie” Karola Wojtyły w serii "The Lublin Philosophical School" z okazji Jubileuszu 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka

27 grudnia 2020 – śmierć ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka SDB, prezesa PTTA

2020 – Wydanie nr 3 (9) „Studia Gilsoniana”

2020 – Wydanie „Analityk pierwszych. Analityk wtórych” Arystotelesa w przekładzie z języka greckiego Mariana A. Wesołego w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" [wydanie dofinansowane przez NCN nr projektu 2014/15/HS1/00449]

2020 – Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (22)

2020 – Wydanie nr 2 (9) „Studia Gilsoniana”

2020 – Wydanie książki „Filozofia sztuki” Henryka Kieresia w serii „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej”

2020 – Wydanie książki „Powrót do bytu. Pożegnanie z metafizyką nowożytną” Vittoria Possentiego w serii „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej”

8–25 maja 2020 – Wspomnienie o. prof. M. A. Krąpca opublikowane na stronie PTTA

Marzec 2020 – ogłoszenie pandemii

2020 – Wydanie nr 1 (9) „Studia Gilsoniana”

2020 – Wydanie „Dysputy o uczuciach” św. Tomasza z Akwinu w przekładzie A. Białka w serii "Teksty – Przekłady – Komentarze"

2020 – Wydanie książki „Kultura. Dramat natury i osoby” Piotra Jaroszyńskiego w serii „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej”

2020 – Wydanie nr 4 (8) „Studia Gilsoniana”

2020 – Wydanie „On the Metaphysical Cognition – O poznaniu metafizycznym” ks. Stanisława Kamińskiego w serii "The Lublin Philosophical School"

2019 – Wydanie książki „Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego” Artura Mamcarza-Plisieckiego

5 X 2019 – odbyło się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne pt. "Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne” z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki”

2019 – Wydanie nr 3 (8) „Studia Gilsoniana”

2019 – Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o metafizykę. W 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (21)

2019 – Wydanie nr 2 (8) „Studia Gilsoniana”

2019 – Wydanie książki "W służbie uniwersytetu i Kościoła w 10. rocznicę śmierci M. A. Krąpca" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

2019 – Wydanie „Dysput o dobru” św. Tomasza z Akwinu w przekładzie A. Białka w serii "Teksty – Przekłady – Komentarze"

2019 – Wydanie książki „Analogia w scholastyce nowożytnej. Studium z metafizyki Franciszka Suareza” ks. Kazimierza Gryżeni

24 V 2019 – Warsztaty Filozoficzne z okazji IX Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Wielcy Polacy XX w.” pt. „Nauczyciele heroizmu: św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Mieczysław A. Krąpiec OP (w trosce o narodową i chrześcijańską tożsamość)”; finały konkursu; wręczenie Nagrody im. o. Mieczysława A. Krąpca za prace dyplomowe

23 V 2019 – Dysputy metafizyczne wokół myśli Mieczysława Alberta Krąpca – Dysputa I o istnieniu

2019 – Wydanie książki „Byt – człowiek – kultura. Studium z filozofii kultury” Wojciecha Daszkiewicza

2019 – Wydanie książki „On the Methods of Contemporary Metaphysics – Metody współczesnej metafizyki” w serii „The Lublin Philosophical School”

8 V 2019 – Msza św. w intencji śp. o. prof. M. A. Krąpca – z okazji 11 rocznicy śmierci oraz wspólna modlitwa przy grobie śp. o. Krąpca na cmentarzu przy ul. Lipowej

6 IV 2019 – Wyróżnienie Feniks 2019 dla książki „Dlaczego stworzenie ex nihilo. Teoria metafizycznego kreacjonizmu” ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Wręczenie z okazji XXV edycji Targów Wydawców Katolickich

2019 – Wydanie nr 1 (7) „Studia Gilsoniana”

2018 – Wydanie nr 4 (2018) „Studia Gilsoniana”

2018 – Wydanie książki „Praxis – phronesis – rhetorica. Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej” Marii Joanny Gondek

6 XII 2018 – Odbyło się XXI Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o metafizykę z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca” z cyklu "Zadania Współczesnej Metafizyki”

2018 – Wydanie „Dysput o sumieniu” św. Tomasza z Akwinu w serii „Teksty – Przekłady – Komentarze”

2018 – Wydanie Temistiusza „Parafrazy Księgi XII ‘Metafizyki’ Arystotelesa” w przekładzie z języka greckiego Moniki A. Komsty w serii „Teksty – Przekłady – Komentarze”

2018 – Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (20)

2018 – Wydanie książki "O realizm w filozofii" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

2018 – Wydanie książki "Discovery of the Internal Structure of Being” ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB w przekładzie na język angielski Hugh McDonalda (seria wydawnicza „Notebook on Metaphysics” No. 5)

8 V 2018 – Koncert Cameraty Lubelskiej „Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec Bogu – Ojczyźnie – Uniwersytetowi” w Kościele Akademickim KUL

7 V 2018 – w X rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Henryka Tomasika. Wręczenie Nagrody im. M. A. Krąpca za prace dyplomowe oraz nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Wielcy Polacy XX wieku”: „Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP – w służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu (w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)” dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

7 V 2018 – Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Dziesiąty w cyklu wykład nt. wkładu Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosił dr hab. Mieczysław Ryba

2018 – Wydanie książki „Dlaczego stworzenie ‘ex nihilo’. Teoria metafizycznego kreacjonizmu” ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB

14 IV 2018 – Feniks 2018 dla serii „Teksty – Przekłady – Komentarze” i wyróżnienie dla trójjęzycznego wydania „Metafizyki” Arystotelesa

2018 – Wydanie „On the Methodology of Metaphysics – Z metodologii metafizyki” ks. Stanisława Kamińskiego

2018 – Wydanie książki „Dysputy o prawdzie” św. Tomasza z Akwinu w serii „Teksty – Przekłady – Komentarze”

2018 – Wydanie „Metafizyki relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych” ks. Tomasza Dumy

7 XII 2017 – Odbyło się XX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. „Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Z okazji dwudziestolecia powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino” z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”

2017 – Wydanie „Metafizyki” Arystotelesa w edycji trójjęzycznej w serii „Teksty – Przekłady – Komentarze”

2017 – Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofii realistycznej" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (19)

2017 – Wydanie książki "O dobru wspólnym" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

10 VI 2017 – okolicznościowy Koncert „Wielcy Lublinianie: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec” w Bazylice OO. Dominikanów

10 VI 2017 – w Bazylice OO. Dominikanów w Lublinie była celebrowana Msza Św. w intencji śp. O. Mieczysława Alberta Krąpca, której przewodniczył ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, Kierownik Katedry Metafizyki KUL. W koncelebrze uczestniczyli m.in. przeor lubelskich dominikanów o. Grzegorz Kluz OP; kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Duma. Oprawę muzyczną zapewnili artyści Cameraty Lubelskiej.

2017 – Wydanie „Ethics Primer – Elementarz etyczny” Karola Wojtyły w serii „The Lublin Philosophical School”

8 V 2017 – w IX rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. celebrowana przez JE ks. bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca. Wręczenie nagród im. M. A. Krąpca za prace dyplomowe oraz nagród w VII Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Wielcy Polacy XX wieku”: „Św. Jan Paweł II, prof. Mieczysław A. Krąpiec OP – w poszukiwaniu prawdy o człowieku i ludzkim działaniu” dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

8 V 2017 – Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Dziewiąty w cyklu wykład nt. „Realizmu filozoficznego Mieczysława A. Krąpca w duchu św. Tomasza z Akwinu” wygłosił dr hab. Włodzimierz Dłubacz

2017 – Wydanie książki "On Causes, Participation and Analogy” ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB w przekładzie na język angielski Hugh McDonalda (seria wydawnicza „Notebook on Metaphysics” No. 6)

1 IV 2017 – Wyróżnienie Feniks 2017 w kategorii „serii wydawniczej” – za serię „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej” pod red. Andrzeja Maryniarczyka SDB

2017 - Wydanie książki „Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji” Piotra Jaroszyńskiego (wydanie drugie poszerzone)

2017 - Wydanie książki „Osoba nową zasadą” Vittoria Possentiego w przekładzie Jarosława Mereckiego (seria wydawnicza „Monografie i studia z filozofii realistycznej”)

2017 - Wydanie książki "Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem" Zofii J. Zdybickiej (seria wydawnicza "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej")

1 grudnia 2016 - odbyło się XIX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej” z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki”

2016 - Wydanie książki "Rationality and Finality of the World of Persons and Things” Andrzeja Maryniarczyka w przekładzie na język angielski Hugh McDonalda (seria wydawnicza „Notebooks on Metaphysics” No. 4)

2016 - Wydanie książki „Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury” ks. Jana Sochonia

2016 - Wydanie książki "Considerations on the Essence of Man. Rozważania o istocie człowieka” Karola Wojtyły w serii "The Lublin Philosophical School"

2016 - Wydanie książki „Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę” Imeldy Chłodnej-Błach

2016 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Wokół antropologii Karola Wojtyły" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (18)

2016 - Wydanie książki "Pierwszy polski metafizyk" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

10 maja 2016 - w VIII rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. dr Antoniego Pacyfika Dydycza. Zebrani obejrzeli archiwalną wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O polityce". Wręczenie nagród im. M. A. Krąpca za prace dyplomowe oraz nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym Wielcy Polacy XX wieku. Św. Jan Paweł II, Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, Prof. Mieczysław A. Krąpiec OP. Osoba – rodzina – naród młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

10 maja 2016 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Ósmy w cyklu wykład pt. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja dobra wspólnego" wygłosił dr hab. Paweł Skrzydlewski

maj-czerwiec 2016 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - O dobru wspólnym" (Gmach Główny KUL, Zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracałę-Urban

2016 - Jury w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016 przyznało PTTA: 1. Nagrodę w kategorii „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” za edycję serii „Zadania Współczesnej Metafizyki”, pod red. nauk. A. Maryniarczyka, K. Stępień, dr A. Gudańca; oraz: 2. Wyróżnienie w kategorii „Publicystyka religijna” za książkę „Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji” P. Jaroszyńskiego; 3. Wyróżnienie w kategorii „Nauki kościelne” otrzymała wydana przez PTTA oraz Wydawnictwo KUL książka B. Kiereś „U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie”. Wręczenia nagród odbyło się podczas XXII edycji Targów Wydawców Katolickich (9 kwietnia 2016)

2016 - Wydanie książki "Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka” Katarzyny Stępień

2016 - Wydanie książki "U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby” Arkadiusza Gudańca

2015 - Wydanie książki "Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa” Włodzimierza Dłubacza w serii „Biblioteka Filozofii Realistycznej” [książka została dofinansowana przez MNiSzW]

2015 - Wydanie Temistiusza „Parafrazy ‘O duszy’ Arystotelesa” w przekładzie z języka greckiego Moniki A. Komsty w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" [książka została dofinansowana przez MNiSzW]

2015 - Wydanie książki "U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie” Barbary Kiereś w serii "Scripta Philosophiae Classicae" [we współpracy z Wyd. KUL]

10 grudnia 2015 - odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne pt. "Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II” z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki”

2015 - Wydanie książki "Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu” Pawła Gondka

2015 - Wydanie książki "Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem” Zbigniewa Pańpucha

2015 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o początek i koniec życia ludzkiego" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (17)

2015 - Wydanie książki "Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa” Zbigniewa Pańpucha w serii "Scripta Philosophiae Classicae"

2015 - Wydanie książki "W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa” Zbigniewa Pańpucha w serii "Scripta Philosophiae Classicae"

2015 - Wydanie książki "W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa” Katarzyna Stępień w serii "Scripta Philosophiae Classicae"

2015 - Wydanie książki "Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji" Piotra Jaroszyńskiego

2015 - Wydanie książki "Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu” Arkadiusza Gudańca w serii "Scripta Philosophiae Classicae"

2015 - Wydanie książki "O polityce" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

7-8 maja 2015 - Finały i wręczenie nagród laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: „Jan Paweł II i Profesor Mieczysław A. Krąpiec OP – w trosce o rozumienie osoby”

8 maja 2015 - w VII rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. ks. bp. dr Edwarda Frankowskiego. Zebrani obejrzeli archiwalną wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O filozofii". Wręczono nagrody im. M. A. Krąpca za prace dyplomowe

8 maja 2015 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Siódmy w cyklu wykład pt. "Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk" wygłosił ks. prof. Andrzej Maryniarczyk

maj-czerwiec 2015 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk" (Gmach Główny KUL, Zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracałę-Urban

2015 - Wydanie książki "Język i świat realny” Mieczysława A. Krąpca w serii „Biblioteka Filozofii Realistycznej”

2015 - Wydanie książki "O czelowieku” w przekładzie Jurija Załoski w serii „Rozmowy z Ojcem Krąpcem” [rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel]

2015 - Wydanie książki "Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy” Andrzeja Maryniarczyka w serii „Zeszyty z Metafizyki”

2015 - Wydanie książki "The Realistic Interpretation of Reality” Andrzeja Maryniarczyka w przekładzie Hugh McDonalda (seria wydawnicza „Notebooks on Metaphysics”)

11 grudnia 2014 - odbyło się XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o początek i koniec ludzkiego życia" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki”

2014 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o naturę ludzką" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (16)

2014 - Wydanie książki "O uniwersytecie" w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

maj-czerwiec 2014 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec – O ludzką politykę" (Gmach Główny KUL, Zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracała-Urban oraz Agatę Szymaniak

2014 - Wydanie książki "O etyce" w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Piotr Jaroszyński]

8 maja 2014 - w VI rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. Henryka Tomasika. Zebrani obejrzeli archiwalną wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O ludzką politykę". Wręczono nagrody im. M. A. Krąpca za prace doktorskie i licencjacką

8 maja 2014 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Szósty w cyklu wykład pt. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii polityki" wygłosił prof. Henryk Kiereś

2014 – Opublikowanie Księgi pamiątkowej z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia pt. "Sztuka i realizm"

2013 – Wydanie "Komentarza do "Hermeneutyki" Arystotelesa" św. Tomasza z Akwinu w przekładzie z języka łacińskiego Andrzeja P. Stefańczyka w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze"

2013 – Wydanie "O duszy" Aleksandra z Afrodyzji w przekładzie z języka greckiego Moniki Komsty w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze"

12 grudnia 2013 - odbyło się XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o naturę ludzką" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

2013 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o piękno" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (15)

2013 - Wydanie książki "Sztuka w kulturze" Henryka Kieresia w serii "Vademecum filozofii"

2013 - Wydanie książki "Religia a religioznawstwo" Zofii J. Zdybickiej (seria wydawnicza "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej")

25 maja 2013 - w rocznicę urodzin o. M. A. Krąpca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się spotkanie młodzieży-laureatów IV Konkursu Edukacyjnego z uczniami i współpracownikami o. Krąpca połączone ze zwiedzaniem Muzeum Uniwersyteckiego KUL

24 maja 2013 - Odbyła się uroczystość nadania imienia o. M. A. Krąpca Gimnazjum nr 3 w Lublinie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i płaskorzeźbę Patrona szkoły poświęcił JE abp prof. Stanisław Wielgus

maj-czerwiec 2013 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - w trosce o Katolicki Uniwersytet Lubelski" (Gmach Główny KUL, Zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracała-Urban

8 maja 2013 - w V rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. Henryka Tomasika. Zebrani obejrzeli archiwalną wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego". Wręczono nagrodę im. M. A. Krąpca za prace licencjackie i magisterską

8 maja 2013 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Piąty w cyklu wykład pt. "O uniwersytecie katolickim" wygłosił prof. Stefan Sawicki

styczeń-kwiecień 2013 - Współorganizacja (wraz z Fundacją "Deo et Patriae" imienia Mieczysława A. Krąpca OP) IV Konkursu Edukacyjnego z cyklu "Wielcy Polacy XX wieku" pod hasłem: "Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota - niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej" na etapie szkolnym

2013 - Wydanie książki "W trosce o godziwe prawo" w serii wydawniczej "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

21 marca 2013 - Rada Miasta Lublina na wniosek Gimnazjum nr 3 w Lublinie nadała szkole imię o. prof. M. A. Krąpca. Uchwała weszła w życie 24 maja 2013

2013 - Wydanie książki "Osoba i społeczność" Henryka Kieresia w serii "Vademecum filozofii"

2013 - Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013 przyznało wyróżnienie za "Słownik-Przewodnik filozoficzny. Osoby - problemy - terminy" za "stworzenie unikatowego w dorobku rodzimej kultury narzędzia do poznawania filozofii". Wręczenie nagrody odbyło się podczas XIX edycji Targów Wydawców Katolickich (11-14 kwietnia 2013)

14 grudnia 2012 - odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o piękno" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

2012 - Opublikowanie jednotomowego "Słownika-Przewodnika filozoficznego. Osoby - problemy - terminy" pod redakcją naukową Andrzeja Maryniarczyka

2012 - Wydanie książki "Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu" Vittoria Possentiego w przekładzie Anny Fligel (seria wydawnicza "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej")

2012 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o dobro" w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki" (14)

2012 - Wydanie książki "Pułapka ateizmu" Zofii J. Zdybickiej w serii "Vademecum filozofii"

maj-wrzesień 2012 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - w trosce o prawa człowieka i prawa narodu" (Gmach Główny KUL, Zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracała-Urban)

7-8 maja 2012 - Finały III Międzynarodowego Konkursu, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród

8 maja 2012 - w IV rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE abp. prof. Stanisława Wielgusa. Zebrani obejrzeli wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O prawach człowieka i prawach narodu". Wręczono nagrodę im. M. A. Krąpca za prace magisterskie i doktorską

8 maja 2013 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Czwarty w cyklu wykład pt. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii prawa" wygłosił prof. Marek Piechowiak

27 kwietnia 2012 - Kapituła LXV Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka przy Katolickim Stowarzyszeniu "Civitas Christiana" przyznała Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu Nagrodę Naukową za dwutomową "Encyklopedię Filozofii Polskiej" - za "ukazanie dorobku filozofii polskiej i świadectwo wkładu Polaków do kultury świata"

2012 - Wydanie książki "Religia w projekcie postmodernistycznym" Jana Sochonia w serii "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej"

2012 - Wydanie książki "W trosce o rozumienie człowieka" w serii wydawniczej "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

2012 - Wydanie książki "O sztuce" w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Henryk Kiereś]

28 marca 2012 - Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu Nagrodę Specjalną Feniks za edycję pierwszej w dziejach polskiej kultury dwutomowej "Encyklopedii Filozofii Polskiej". Wręczenie nagrody nastąpiło 21 kwietnia 2012 podczas XVIII Targów Wydawców Katolickich (20-21 kwietnia 2012)

2012 - Wydanie książki "On Man" w serii "Conversations with Father Krąpiec" w przekładzie Weroniki Hansen [rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel]

15 grudnia 2011 - odbyło się XIV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o dobro" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

2011 - Wydanie książki "Metafizyka czy ontologia" Piotra Jaroszyńskiego, inaugurującej nową serię wydawniczą: "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej"

2011 - Wydanie dwutomowej "Encyklopedii Filozofii Polskiej" pod redakcją naukową Andrzeja Maryniarczyka

2011 - Wydanie w języku angielskim "The Pluralistic Interpretation of Reality" autorstwa Andrzeja Maryniarczyka (series "Notebooks on Metaphysics", vol. 2)

2011 - Zebranie, opracowanie i wydanie materiałów z sympozjum pt. "Spór o prawdę" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (13)

30 czerwca 2011 - z inicjatywy Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, na wniosek grupy radnych, Rada Miasta Lublina nadała nazwę "Plac Mieczysława Alberta Krąpca" skwerowi u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i Staszica w Śródmieściu Lublina

maj-wrzesień 2011 - okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - W trosce o realistyczną wizję człowieka" (Gmach Główny KUL, zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracałę-Urban

6 maja 2011 - odsłonięcie popiersia o. M. A. Krąpca (Gmach Główny KUL, obok sali 138) według projektu Jolanty Słomianowskiej

6 maja 2011 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Trzeci w cyklu wykład pt. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej" wygłosił prof. ks. bp. prof. Ignacy Dec

6 maja 2011 - w III rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. prof. Ignacego Deca. Zebrani obejrzeli wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O człowieku"

5-6 maja 2011 - Finały Konkursu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród

2011 - Współorganizacja (wraz z Fundacją Deo et Patriae imienia Mieczysława A. Krąpca OP) II Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu "Wielcy Polacy XX wieku" pod hasłem: "Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota - niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej" dla młodzieży z Polski, Litwy i Ukrainy

2011 - Wydanie książki "Promotor kultury humanistycznej" w serii wydawniczej "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

2011 - Publikacja albumu jubileuszowego poświęconego o. M. A. Krąpcowi pt. "Niestrudzony Sługa Prawdy" [drugie wydanie poszerzone i poprawione]

2011 - Wydanie książki "O polską kulturę humanistyczną" w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Piotr S. Mazur]

2011 - Wydanie książki "O prawie" w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Krzysztof Wroczyński]

10 grudnia 2010 - odbyło się XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Spór o prawdę" z cyklu "Zadania Współczesnej Metafizyki"

2010 - Wydano książkę "Religia w kulturze" Zofii J. Zdybickiej w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

2010 - Wydanie "The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality" autorstwa Andrzeja Maryniarczyka (seria "Notebooks on Metaphysics", vol. 1 w języku angielskim)

2010 - Zebrano i opracowano materiały z sympozjum pt. "Osoba i uczucia" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (12)

7 maja 2010 - uroczystościom rocznicowym towarzyszyła okolicznościowa wystawa "O. Prof. M. A. Krąpiec - Promotor kultury humanistycznej" (Gmach Główny KUL, zakłady Wydziału Filozofii) przygotowana przez Mirellę Nawracała-Urban

7 maja 2010 - Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Drugi w cyklu wykład pt. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja kultury" wygłosił prof. Piotr Jaroszyński

7 maja 2010 - w II rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. dr Henryka Tomasika. Zebrani obejrzeli wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "O kulturze"

6-7 maja 2010 - Finały Konkursu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych i rozdanie nagród

2010 - Współorganizacja (wraz z Fundacją Deo et Patriae imienia Mieczysława A. Krąpca OP) Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu "Wielcy Polacy XX wieku" pod hasłem: "Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota - niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej"

2010 - Wydanie w języku angielskim książki "The Lublin Philosophical School" autorstwa Mieczysława A. Krąpca i Andrzeja Maryniarczyka

2010 - Wydanie książki "Polski Arystoteles XX wieku" inaugurującej nową serię wydawniczą "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"

2009 - Rozpoczęcie prac redakcyjnych nad dwutomową Encyklopedią Filozofii Polskiej (wydanie obu tomów w 2011)

2009 - Wydanie księgi jubileuszowej z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej s. prof. Zofii J. Zdybickiej pt. "Filozofia o religii"

2009 - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał Nagrodę Zespołową I Stopnia dla Redakcji za opracowanie 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2009 - Wydano "Człowiek i prawo naturalne" Mieczysława A. Krąpca w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

10 grudnia 2009 - odbyło się XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieku"

2009 - Ukazała się książka "O poznawaniu" w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Henryk Kiereś]

2009 - Ukazał się ostatni X tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii zawierający Suplement do całości

2009 - Zebrano i opracowano materiały z sympozjum pt. "Spór o rozumienie filozofii" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (11)

8 maja 2009 - Nadanie Zakładowi Metafizyki KUL imienia Ojca Profesora M. A. Krąpca i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

8 maja 2009 - otwarcie okolicznościowej wystawy "Inceptor Encyclopaediae" (Gmach Główny KUL, zakłady Wydziału Filozofii) przygotowanej przez Mirellę Nawracała-Urban

8 maja 2009 - Inauguracja Wykładów Otwartych imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Pierwszy wykład pt. "Miejsce i rola Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca we współczesnej filozofii polskiej i zagranicznej" wygłosił prof. Mieczysław Markowski

8 maja 2009 - w I rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca odbyło się spotkanie i modlitwa przy grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE bp. prof. Ignacego Deca. Zebrani obejrzeli autobiograficzną wypowiedź filmową o. M. A. Krąpca pt. "Kronika życia" (oprac. Przez Akademicką Kronikę Filmową).

2009 - w serii "Vademecum filozofii" ukazała się książka Zofii J. Zdybickiej "Jan Paweł filozof i mistyk"

2009 - ukazała się książka "Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej" Andrzeja Maryniarczyka w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

11 grudnia 2008 - odbyło się XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Spór o rozumienie filozofii"

2008 - ukazało się drugie wydanie książki M. A. Krąpca "Ludzka wolność i jej granice"

2008 - ukazał się IX tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2008 - Zebrano i opracowano materiały z sympozjum pt. Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (10)

2008 - Książką O człowieku zapoczątkowano nową serię wydawniczą "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" [rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel]

8 maja 2008 - Zmarł o. prof. Mieczysław A. Krąpiec, honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; pogrzeb odbył się 16 V 2008

2008 - Opublikowano książkę "O Filozofii" o. Mieczysława A. Krąpca w serii "Vademecum filozofii"

2008 - W serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej" ukazały się dwie książki: "Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury" Piotra Jaroszyńskiego oraz "Człowiek i kultura" o Mieczysława A. Krąpca

13 grudnia 2007 - Odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie"

2007 - Ukazało się wznowienie książki "Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy" Andrzeja Maryniarczyka SDB w serii "Zeszyty z metafizyki" (Nr 4)

2007 - Ukazała się książka Zofii J. Zdybickiej pt. "Bóg czy sacrum?"

2007 - Ukazał się VIII tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2007 - Ukazała się książka Mieczysława A. Krąpca pt. "Człowiek i polityka" w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

2007 - Zgromadzono i wydano materiały z sympozjum pt. "Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka" w cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

14 grudnia 2006 - odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka"

2006 - Ukazała się książka Bertholda Walda pt. "Filozofia w studium teologii" w tłumaczeniu Joanny Jakuszko w nowej serii wydawniczej "Vademecum filozofii"

2006 - Opublikowano książkę Henryka Kieresia pt. "Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu sztuki", piątą w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

2006 - Została wydana praca Vittorio Possentiego pt. "Trzecie żeglowanie. Filozofia bytu a przyszłość metafizyki" w tłumaczeniu Anny Fligel-Piotrowskiej i ks. Jarosława Mereckiego

2006 - Wydano pozycję Andrzeja Maryniarczyka pt. "Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości" w serii "Zeszyty z metafizyki" nr 1 (III wydanie)

2006 - Ukazał się VII tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2006 - Ukazał się album z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin Ojca Mieczysława A. Krąpca pt. "Niestrudzony Sługa Prawdy"

2006 - Wydano pozycję "Substancja - natura - prawo naturalne" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

24 maja 2006 - 26 czerwca 2006 - Wystawa z okazji 85-lecia urodzin Ojca Mieczysława A. Krąpca pt. "Bogu, Ojczyźnie, Uniwersytetowi"

2006 - Wydano książkę Zofii J. Zdybickiej "Człowiek i religia", czwartą z serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

2006 - Wydano książkę Andrzeja Maryniarczyka "Odkrycie wewnętrznej struktury bytów" w serii "Zeszyty z metafizyki nr 5"

15 grudnia 2005 - VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Substancja - natura - prawo naturalne"

2005 - Wydano Książkę Andrzeja Maryniarczyka "O przyczynach, partycypacji i analogii" w serii "Zeszyty z metafizyki" nr 6

2005 - Ukazał się VI tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2005 - Wydano książkę Mieczysława A. Krąpca "Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne" trzecią z serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

2005 - Wydano pozycję "Analogia w filozofii" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

2005 - Wydano książkę Mieczysława A. Krąpca "Człowiek jako osoba", drugą z serii "Biblioteka filozofii realistycznej"

10 grudnia 2004 - VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" na temat Powrót do analogii w filozofii (U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości). Przy okazji sympozjum odbyło się Walne Zgromadzenie Członkow Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, na którym zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Towarzystwa.

10 grudnia 2004 - Wykłady prof. Bertholda Walda (Theologische Fakultät Paderborn): Czy istnieje dziś potrzeba filozofii metafizycznej? (W ramach VII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego)

9 grudnia 2004 - Wykłady prof. Bertholda Walda (Theologische Fakultät Paderborn): Thomas Aquinas and the transcendentals (Tomasz z Akwinu i transcendentalia); Beyond materialism. Aristotle on body, soul and mind (Przekraczając granice materializmu. Arystoteles o ciele, duszy i umyśle [rozumie])

2004 - Wydano książkę Mieczysława A. Krąpca, Ludzka wolność i jej granice, rozpoczynającą serię "BIBLIOTEKI FILOZOFII REALISTYCZNEJ"

2004 - Wydano V tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

2004 - Wydano pozycję Metafizyka w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki"

11 XII 2003 - VI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania Współczesnej Metafizyki" pt. Metafizyka w filozofii

2003 - Wydano z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pozycję pt. Błąd antropologiczny, Vittorio Possentiego pracę pt. Filozofia po nihilizmie w przekładzie ks. Jarosława Mereckiego SDS oraz o. Marie-Dominique Philippe OP książkę pt. Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela w tłumaczeniu Krzysztofa Kaczmarczyka

2003 - Wydano IV tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii

27 stycznia 2003 - w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

12 XII 2002 - V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze"

16 listopada 2002 - w Toruniu odbyło się sympozjum pt. "Filozofia w kulturze" z okazji wydania III tomu "Powszechnej Encyklopedii Filozofii".

2002 - Wydano III tom "Powszechnej encyklopedii filozofii"; wydano pozycje: "Osoba i realizm w filozofii" z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki", "Rozmowy o metafizyce" oraz "Porzucić świat absurdów."

13 grudnia 2001 - IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "O realizm w uprawianiu filozofii", połączone z promocją II tomu "Powszechnej Encyklopedii Filozofii" i wręczeniem o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi księgi jubileuszowej z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej na KUL pt. "Wierność rzeczywistości".

19 IV 2001 - Postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Nr KRS 0000008652)

2001 - Pracowano nad materiałami do II tomu "Powszechnej Encyklopedii Filozofii"; wydano "Tomizm - dla-czego?" oraz wznowiono "Zeszyty z metafizyki" - Zeszyt I; wydano pozycję "Wierność rzeczywistości"

14 grudnia 2000 - III Sympozjum Metafizyczne pt. "Osoba ludzka i sposoby jej spełniania się w kulturze". Promocja I tomu "Powszechnej encyklopedii filozofii";

1998/2000 - Prowadzono prace nad projektem badawczym pt. "Powszechna Encyklopedia Filozofii". Powołano komitety badawcze i przygotowano zespół redakcyjny. Przystąpiono do składania zamówień na hasła oraz opracowywania materiałów do I tomu "Encyklopedii".

2000 - Wydano z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pozycję "Rozum otwarty na wiarę";

9-10 grudnia 1999 - II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne nt. encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II "Fides et ratio" pt. "Fides et ratio w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje".

1999 - Wydano "Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów?" i "Rozmowy o metafizyce" w języku rosyjskim;

11-12 grudnia 1998 - I Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne pt. "Zadania współczesnej metafizyki: poznanie bytu czy ustalanie sensów?"

1998/1999 - Zorganizowano na Wydziale Filozofii KUL cykl wykładów otwartych poświęconych filozoficznej analizie prawa oraz praw człowieka z okazji 50-lecia ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

1998 - Wydano "Zeszyty z metafizyki" (I-III) i "Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki"

1997/1998 - Zorganizowano na Wydziale Filozofii KUL roczny cykl wykładów poświęconych relacji filozofii i teologii pt. "Rola filozofii w teologii";

1997 - Zainicjowano tłumaczenie Tomaszowych traktatów "Questiones disputatae De veritate" oraz artykułów i książek współczesnych filozofów, analizujących różnorodne problemy w duchu filozofii klasycznej (np. Vittorio Possenti - "Nihilizm teoretyczny i "śmierć metafizyki");

1996/1997 - Zorganizowano roczny cykl wykładów pt. "Filozofia co wyjaśnia" poświęconych filozofii klasycznej na Wydziale Filozofii KUL

1997 - PTTA zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. Wybrano władze Towarzystwa.

1996 - zainicjowano powołanie polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (SITA).« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda