• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Powrót do analogii w filozofii

10.00 Otwarcie sympozjum - JM Rektor KUL

CZĘŚĆ I. O racjonalnym poznawaniu świata

Obrady plenarne (Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prowadzenie ks. Paweł Tarasiewicz
10.15 Podstawowe "przestrzenie" uprawiania filozofii - o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP (KUL)
11.00 Transcendentalia i pierwsze zasady fundamentem racjonalnego poznania świata - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
11.30 Dyskusja
11.45 Przerwa
12.00 Poszukiwanie podstaw racjonalności poza kategoriami bytu, poznania i języka (w związku z tzw. przełomem postmodernistycznym) - prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
12.30 Analogia i partycypacja w wyjaśnianiu rzeczywistości - s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka USJK (KUL)
13.15 Dyskusja
13.30 Przerwa

CZĘŚĆ II. Formy analogicznego poznawania rzeczywistości
Obrady sekcyjne 14.30 -16.45

Sekcja I. Transcendentalia czy transcendentalizm (sala 107)
Prowadzenie - dr Przemysław Gut (KUL)

Transcendentalizm i jego racjonalistyczne źródła - dr Bogusław Paź (UWr)
Transcendentalia a wartości - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
Transcendentalia a egzystencjały: filozoficzny protokół rozbieżności - ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW)
Transcendentalność jako zasada poznawcza procesualizmu - prof. dr hab. Wojciech Chudy (KUL)

Sekcja II. Kategorie czy kategorializm (Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Prowadzenie - dr Monika Walczak (KUL)

Kategorie Arystotelesa i poznanie realnie istniejącego świata - o. dr Peter Fotta OP (Trnavská Univerzita)
Kategorie językowe a problem racjonalnego poznania świata - prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz)
Aprioryczne kategorie Kanta a problem racjonalnego poznania świata - prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS)
Niektóre kategorie logiczne a poznanie rzeczywistości - prof. dr hab. Stanisław Kiczuk (KUL)

Sekcja III. Przyczyny czy emanacjonizm (sala 208)
Prowadzenie - mgr Zbigniew Pańpuch (KUL)

Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna - ks. prof. dr hab. Edward I. Zieliński OFMConv (KUL)
Znaczenie przyczyny celowej w przyczynowym poznaniu rzeczywistości - mgr Paweł Gondek (KUL)
Tradycja postkartezjańska a problem przyczynowości - prof. dr hab. Jan Czerkawski (KUL)
Skutki odrzucenia wyjaśniania przyczynowego w etyce - ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (PAT Kraków)

Sekcja IV. Analogia czy jednoznaczność (sala 212)
Prowadzenie - dr Krzysztof Wroczyński (KUL)

Analogia jako metoda w filozofii - dr Gabriela Besler (UŚ)
Analogia w determinacji praw ludzkiego działania praktycznego - dr Paweł Skrzydlewski (KUL)
Jednoznaczność-wieloznaczność czy analogia w teorii sztuki - prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
Czy powrót do analogii we współczesnej filozofii - dr Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)

CZĘŚĆ III O potrzebę analogii w filozofii
Obrady plenarne (17.00-19.00, Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Podsumowanie dyskusji sekcyjnych (dr P. Gut, dr M. Walczak, mgr Z. Pańpuch, dr K. Wroczyński)
Czy istnieje dziś potrzeba filozofii metafizycznej? - prof. Berthold Wald (Theologische Fakultät Paderborn)
Dyskusja« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda