• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Metafizyka w filozofii

11 XII 2003

I Część. O rozumienie metafizyki
Aula im. St. Kard. Wyszyńskiego

10.00 Otwarcie sympozjum JM Rektor KUL
10.15 Specyfika metafizyki realistycznej - o. prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP (KUL)
11.00 Spór o koncepcję poznania metafizycznego - prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL)
11.30 Przerwa
12.00 Spór o przedmiot metafizyki - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
12.30 Dyskusja
13.00 Przerwa na obiad

II Część. Dzieje metafizyki

Sekcja I. Problem esencjalizacji metafizyki
sala 107

Wprowadzenie - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
Inspiracje platońskiego Parmenidesa w diaporetycznej wykładni metafizyki Arystotelesa - prof. dr hab. Marian Wesoły (UAM Poznań)
Jan Duns Szkot: rozumienie metafizyki i jej przedmiotu ) - ks. prof. dr hab. Iwo E. Zieliński OFMC (KUL)
Metafizyka nominalistycznego konkretyzmu, jej źródła i konsekwencje (W. Ockham) - dr Roman Majeran (KUL)
Dyskusja

Sekcja II. Problem ontologizacji metafizyki
sala 208

Wprowadzenie - dr Przemysław Gut (KUL)
Geneza nowożytnej metafizyki reprezentacji (od F. Suareza do Ch. Wolffa) - dr Bogusław Paź (UWr)
Początki metafizyki nowożytnej R. Descartes, G. Berkeley) - prof. dr hab. Jan Czerkawski (KUL)
Metafizyka subiektywistycznego operacjonizmu i krytyka metafizyki tradycyjnej (I. Kant) - prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS)
Dyskusja

Sekcja III. Problem antropologizacji metafizyki
sala 212

Wprowadzenie - s. prof. dr hab Zofia J. Zdybicka USJK (KUL)
Heideggera analiza fundamentalna Daseins jako próba stworzenia filozofii pierwszej - ks. dr Jarosław Jagiełło (PAT Kraków)
Hegla metafizyka pojęcia absolutnego - prof. dr hab. Wojciech Chudy (KUL)
Metafizyka obiektywistycznego irrealizmu (E. Husserl) - dr Zofia Majewska (UMCS)
Dyskusja

Sekcja IV. Problem ideologizacji metafizyki
Aula im. St. Kard. Wyszyńskiego

Wprowadzenie - dr Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
Metafizyka schematów pojęciowych - prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz)
Metafizyka zdarzeń i procesów - dr hab. Piotr Gutowski (KUL)
Metafizyka hermeneutycznej interpretacji - dr Paweł Bytniewski (UMCS)
Dyskusja

III Część. PERSPEKTYWY FILOZOFII
Aula im. St. Kard. Wyszyńskiego

Podsumowanie obrad sekcji - prof. P. Jaroszyński, dr P. Gut, s. prof. Z. J. Zdybicka, dr A. Lekka-Kowalik
Spojrzenie na przyszłość filozofii - prof. Vittorio Possenti (Uniwersytet w Wenecji - Włochy)« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda