• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
"Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze

12 grudnia 2002

CZĘŚĆ I

Błędy w rozumieniu człowieka

9.30 - Otwarcie sympozjum - JM Rektor KUL ks. prof. A. Szostek
9.45 - "Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu" - o. prof. Mieczysław A. Krąpiec OP
10.30 - "Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka" - ks. prof. Ignacy Dec
11.00 - "Rozumienie bytu a rozumienie człowieka" - ks. prof. Andrzej Maryniarczyk OP
11.30 - "Błąd antropologiczny i jego skutki we współczesnej filozofii" - prof. Berthold Wald 12.30 - Dyskusja
13.15 - Przerwa

CZĘŚĆ II

Konsekwencje błędu antropologicznego w kulturze

Sekcja I
Błąd antropologiczny w nauce

Prowadzenie obrad sekcji - dr Paweł Kawalec
"Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego skutki w nauce" - prof. Piotr Jaroszyński
"Źródła absolutyzacji podmiotu w poznaniu filozoficznym i jego skutki" - prof. Honorata Jakuszko
"Antynauka - jej źródła i konsekwencje" - dr Agnieszka Lekka-Kowalik
Dyskusja

Sekcja II
Błąd antropologiczny w etyce

Prowadzenie obrad sekcji - dr Marek Czachorowski
"Problem błędu antropologicznego i jego skutki w bioetyce" - prof. Tadeusz Biesaga SDB
"Kłamstwo społeczne i jego skutki" - prof. Wojciech Chudy
"Problem błędu antropologicznego w teoriach społecznych" - dr Paweł Skrzydlewski
"Prawo a błąd antropologiczny" - mgr Katarzyna Stępień
Dyskusja
Sekcja III
Błąd antropologiczny w sztuce

Prowadzenie obrad sekcji - dr Marcin Podbielski
"Konsekwencje błędu antropologiczne w humanistyce" - prof. Henryk Kiereś
"Ekspresja i manifestacja twórcy a piękno" - ks. prof. Jan Sochoń
"Pokusa "błędu antropologicznego" w literaturze" - prof. Andrzej Stoff
Dyskusja
Sekcja IV
Błąd antropologiczny w religii

Prowadzenie obrad sekcji - mgr Arkadiusz Gudaniec
"Rozumienie człowieka a wyjaśnienie faktu religii" - s. prof. Zofia Zdybicka USJK
"Realistyczna antropologia jako narzędzie rozumienia charakteru relacji religijnej" - ks. dr hab. Piotr Moskal
"Antropologiczne implikacje w mistyce. Droga zjednoczenia z Bogiem: uwolnienie duszy czy ciała" - mgr Magdalena Lasik
Dyskusja

CZĘŚĆ III

Próby uniknięcia błędu antropologicznego
16.30 - Podsumowanie dyskusji panelowych - dr P. Kawalec, dr M. Czachorowski, dr M. Podbielski, mgr A. Gudaniec
17.00 - "Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędów antropologicznych" - prof. Piotr Jaroszyński« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda