• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
O realizm w filozofii

13 grudnia 2001

10.00 Otwarcie sympozjum
10.15 - "Czynniki filozoficznego realizmu" - o. prof. Mieczysław A. Krąpiec OP
11.00 - "Przedmiot filozofii realistycznej" - prof. Horst Seidl
11.45 Przerwa
12.00 - "Spontaniczność czy refleksyjność poznania? Problem punktu wyjścia filozofii" - prof. Henryk Kiereś
12.30 - "Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym" - prof. Wojciech Chudy
13.00 - Promocja II tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii
13.30 - Przerwa obiadowa
15.00 - "Problem wyodrębniania dziedzin kultury. Wprowadzenie do dyskusji" - dr Włodzimierz Dłubacz
15.10 - "Byt jako ratio recta speculabilium i podstawa wyróżnienia dziedziny poznania teoretycznego" - prof. Andrzej Maryniarczyk SBD
15.40 - "Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżnienia dziedziny praxis" - prof. Tadeusz Biesaga SDB
16.10 - "Piękno jako ratio cognitionis poeticae i podstawa dziedziny poiesis " - prof. Piotr Jaroszyński
16.40 - "Bóg jako recta ratio decisionalitatis humanae i podstawa wyróżnienia religii" - s. prof. Z. J. Zdybicka USJK
17.30 - Uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej o. prof. M. A. Krąpcowi z okazji 50-lecia pracy naukowej na KUL
Życzenia i gratulacje - JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC
Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL prof. dra hab. Stanisława Kiczuka
Działalność uniwersytecka i dorobek naukowo-dydaktyczny o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca - Piotr Jaroszyński
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda