• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Fides et ratio w rocznicę ogłoszenia - interpretacje - nadinterpretacje - deformacje

Czwartek 9 grudnia

10.00 - Otwarcie sympozjum - JM Rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek MIC
10.15 - "Dlaczego nieprzemijająca nowość myśli św. Tomasza?" - o. prof. Mieczysław A. Krąpiec OP
11.00 - "Postulaty Encykliki wobec etyki" - ks. prof. Andrzej Szostek MIC
12.00 - "Encyklika w oczach teologów polskich" - ks. prof. Janusz Nagórny
12.45 Dyskusja
13.30 Przerwa obiadowa
15.00 - "Reakcja polskich ośrodków naukowych na Encyklikę" - ks. prof. Ignacy Dec
15.45 - "Encyklika w polskich mediach: interpretacje - nadinterpretacje - deformacje" - prof. Piotr Jaroszyński
16.30 Dyskusja
17.15-19.00 Panel nt. "Encyklika a niektóre nurty współczesnej filozofii"
"Przyczyny krytyki modernizmu i postmodernizmu - wprowadzenie" - prof. Henryk Kiereś
"Zasadność krytyki hermeneutyki, pragmatyzmu i scjentyzmu" - dr Piotr Gutowski
"Przyczyny krytyki "bezkrytycznego pluralizmu" filozofii i fideizmu" - dr Włodzimierz Dłubacz
"Przyczyny krytyki mentalności pozytywistycznej i ewolucjonizmu w Encyklice" - dr Agnieszka Lekka-Kowalik

piątek 10 grudnia

9.00 - "Wiara szukająca rozumienia" - s. prof. Zofia J. Zdybicka USJK
9.45 - "Urząd nauczycielski Kościoła wobec doktryny św. Tomasza w przeszłości i obecnie" - o. prof. Abelardo Lobato
11.00 - "Problem źródeł racjonalizmu: podmiot czy byt?" - - ks. prof. Edmund Morawiec
11.45 - "Postulaty Encykliki wobec rozumu filozoficznego" - ks. dr hab. Tadeusz Biesaga
12.30 - Dyskusja
13.15 - Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu z dyrektorem S.I.T.A - o. prof. Abelardo Lobato
13.15 Przerwa obiadowa
15.00 - "Fides et Ratio a nihilizm" - prof. Vittorio Possenti
15.45 - "Dlaczego filozofia bytu?" - ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB
16.30 Dyskusja
17.15 Panel nt. "Encyklika a filozofia chrześcijańska"
"Koncepcja filozofii chrześcijańskiej w ujęciu encykliki" - dr hab. Wojciech Chudy
"Intellectus fidei" - ks. dr Sławomir Szczyrba
"Diakonia prawdy i ancilla theologiae" - ks. dr Piotr Moskal
"Filozofia chrześcijańska a cywilizacja" - dr Paweł Skrzydlewski
19.00 Zakończenie sympozjum« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda