• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Zadania współczesnej metafizyki: poznanie bytu czy ustalanie sensów?

Piątek 11 grudnia

9.00 Otwarcie Sympozjum - JM Rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek MIC, Dziekan Wydziału Filozofii KUL s. prof. Zofia J. Zdybicka USJK
9.15 - "Od bytu do sensu" - o. prof. Mieczysław A. Krąpiec OP
[Promocja książki "Filozofia, co wyjaśnia?"]
10.15 - "Determination of practical nihilism" - prof. Vittorio Possenti
[Promocja książki: "Nihilizm teoretyczny i śmierć metafizyki"]
11.30 - "Abstrakcja czy separacja: droga poznania bytu czy pojęcia bytu?" - ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB
12.30 - Dyskusja
14.00 - Przerwa obiadowa
15.30 - "Metafizyka Hegla: byt a refleksja twórcza Absolutu" - dr hab. Wojciech Chudy
16.30 - "Metafizyka a ontologia. Dwa oblicza teorii bytu" - prof. Antoni B. Stępień
17.30 - Dyskusja
20.00 - Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Sobota 12 grudnia

9.15 - "Metafizyka procesualna a tomizm egzystencjalny. Punkty wspólne i źródła rozbieżności" - dr Piotr Gutowski
10.15 - "Analiza, znaczenie, rzeczywistość: o przedmiocie metafizyki analitycznej" - dr Tadeusz Szubka
11.15 - "Postmodernizm - rzeczywistość jako kreacja" - prof. Henryk Kiereś
12.15 Dyskusja
14.00 - Przerwa obiadowa
15.30 - "Piękno czy wartość?" - prof. Piotr Jaroszyński
16.30 - "Bóg czy Sacrum?" - prof. Zofia J. Zdybicka USJK
17.30 - "Morality: Realization of Good or of Value. Regaining Normative Ethics Based on Metaphisical Realism" - prof. Horst Seidl
18.30 - Dyskusja i zamknięcie obrad« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda