• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Andrzej Maryniarczyk SDB
O przyczynach partycypacji i analogii

Zeszyty z metafizyki nr 6

Świat, w którym żyjemy, zaskakuje nas bogactwem swej różnorodności i złożoności. Człowiek, który z natury dąży do poznania otaczających go rzeczy chce też rozumieć to co poznaje. Jednym z etapów rozumiejącego poznania jest odkrycie uprzyczynowanego oraz analogicznego sposobu bytowania rzeczy. Związki przyczynowe czyli relacje przenikają każdą rzecz i zachodzą pomiędzy rzeczami. Nie są one czymś co jest przed rzeczą, ale są następstwem powstałej rzeczy. Wraz z wyprowadzeniem przez twórcę lub Stwórcę rzeczy do istnienia, zastają one naznaczone różnorodnym rodzajem przyczynowania, które ujawnia się do doborze materii, formy czy celu dla powstałej rzeczy. Z drugiej strony, świat w którym żyjemy urzeka nas swoją różnorodnością. Każda rzecz jest niepowtarzalna, inna, nieredukowalna a zatem analogiczna.
Poznać rozumiejąco daną rzecz to właśnie odczytać owe różnorakie rodzaje przyczyn i odkryć analogiczny sposób bytowania rzeczy. Tylko sprawny rozum ludzki, wyćwiczony w poznaniu metafizycznemu, może owe niewidoczne związki i zależności odkrywać, nazywać i ukazywać. Ten typ poznania, który pozwala nam dotrzeć nie tylko do przyczyn najbliższych ale i ostatecznych wszech rzeczy, jest szczególnie ważny dla poznania filozoficznego. Dzięki bowiem niemu człowiek w pełni spełnia się jako istota rozumna.« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda