• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. M. A. Krąpca

Spis treści

 1. Wstęp
  • List Ojca świętego Jana Pawła II
  • Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • List przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk
  • Zofia J. Zdybicka USJK, Filozof wierny prawdzi o rzeczywistości
  • Wojciech Chudy, Dziedziny badań i wykaz publikacji M. A. Krąpca
  • Tadeusz Styczeń SDS -- "To live" means "to thank" -- gratias ago, ergo sum
 2. Metafizyka
  • Bogdan Dembiński, Rozumienie dobra w filozofii Platona
  • Włodzimierz Dłubacz, Arche jako absolut w filozofii milezyjczyków
  • Paweł Gondek, Funkcja przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa
  • John. F. X. Knasas, Jacques Maritain and Ralph McInerny on Analogy
  • Feliks Krause, Stanowisko Jana Wersora w sprawie uniwersaliów
  • Andrzej Maryniarczyk SDB, Dobro bytu
  • Piotr Moskal, Transcendencja i immanencja Boga w stosunku do świata
  • Bogusław Paź, Pojęcia prawdy w filozofii Christiana Wolffa
  • Katarzyna Stępień, Prawo naturalne jako podstawa racjonalnego działania
  • Krzysztof Wroczyński, Uwagi o przedtomaszowych definicjach prawa naturalnego
  • Zofia J. Zdybicka USJK, Św. Tomasz w Fides et ratio
  • Stanisław Ziemiański SJ, Problem przyczynowości sprawczej
 3. Antropologia
  • Mathew Anderson, Connatural Knowing in Jacques Maritain
  • Stanisław Bafia CSSR, Zagadnienia antropologiczno-teoriopoznawcze w De veritate Tomasza z Akwinu
  • Marian Ciszewski SDB, Franciszka de Silvestris koncepcja człowieka i definicja osoby ludzkiej
  • Arkadiusz Gudaniec, Jadnocząca siła miłości
  • Tadeusz Kuczyński, Zapowiedź integracji bytu ludzkiego. Z Tomaszowej teorii człowieka
  • Abelardo Lobato OP, Senderos abiertos hacia el nuevo humanismo
  • Piotr Mazur, Tomasza koncepcja umysłowej władzy poznawczej
  • Horst Seidl, Bemerkungen zu Aristoteles' Lehre von der Wesenheit und ihrer Weiterfuhrung bei Thomas v. Aquin
 4. Etyka
  • Wojciech Chudy, Platona i Arystotelesa poglądy filozoficzne na temat kłamstwa
  • Leo J. Elders SVD, The etics of st. Thomas Aquinas and its importance for our age
  • Stanisław Gałkowski, Pojęcie charakteru moralnego w filozofii klasycznej
  • Agnieszka Lekka-Kowalik, Czy naukowiec może stać się rzecznikiem barbarzyństwa?
  • Arkadiusz Robaczewski, Klasyczny naturalizm etyczny a współczesne wersje naturalizmu
 5. Polityka
  • Henryk Dyrda, Jednostka a wspólnota
  • Henryk Kiereś, Polityka a religia. Na kanwie myśli Feliksa Konecznego
  • Ralph McInerny, Aristotle and Elitism
  • Zbigniew Pańpuch, Problem niewolnictwa u Arystotelesa
  • Paweł Skrzydlewski, Państwo i jego cel w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka
 6. Kultura
  • Piotr Jaroszyński, Cywilizacja XXI wieku -- immanencja czy transcendencja?
  • Edmund Morawiec CSSR, Refleksja nad specyfiką kultury Odrodzenia
  • Tadeusz Kwiatkowski, O tzw. definicjach perswazyjnych
  • Vittorio Possenti, La filosofia dopo il nichilismo
  • Jan Sochoń, Grecja, filozofia i my
  • Andrzej Szostek MIC, Św. Tomasza wezwanie do budowania nowego humanizmu
  • Czy potrzebna jest dla kultury filozofia klasyczna? Rozmowa z Bertholdem Waldem
  • Teresa Zawojska, Ateńczycy z Podola. Rozważania o narodzie
 7. Historia filozofii
  • Jan Czerkawski, Początki nowożytnego realizmu
  • Stanisław Janeczek, Z badań nad przyrodoznawstwem w szkołach Komisji Edukacji Narodowej
  • Mirosław Markowski, Metafizyka w uniwersytetach: Paryż, Praga, Heidelberg, Kolonia, Erfurt, Kraków
  • Marek Osmański, Filon z Aleksandrii -- wprowadzenie do badań
  • Stanisław Wielgus, Wprowadzenie do problematyki imago mundi w średniowiecznej filozofii i teologii
  • Maciej St. Zięba, Miejsce guru w indyjskiej tradycji
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda