• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:




Spis treści

 1. Część I: O SUBSTANCJI, ISTOCIE I NATURZE
  • Mieczysław A. Krąpiec OP - Substancja - istota - natura. Ich rozumienie i funkcja w wyjaśnianiu rzeczywistości
  • Andrzej Szostek MIC - Prawo naturalne jako podstawa działania człowieka (normatywność natury ludzkiej)
  • Berthold Wald - Natura i prawo naturalne. Perspektywa historyczna.
 2. Część II: SPÓR O ROZUMIENIE SUBSTANCJI I NATURY
  SPÓR O ROZUMIENIE SUBSTANCJI
  • Arkadiusz Gudaniec - Wprowadzenie do problematyki
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Koncepcja substancji ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu
  • Bogusław Paź - Monada jako substancja. Natura monady w systemach racjonalistycznych XVII i XVIII wieku
  • Piotr Gutowski - O pojęciu tożsamości osobowej w Traktacie o naturze ludzkiej Davida Hume'a
  • Tadeusz Szubka - Problem substancji w filozofii analitycznej
  SPÓR O ROZUMIENIE NATURY
  • Imelda Chłodna - Wprowadzenie do problematyki
  • Mieczysław A. Krąpiec - O rozumienie natury
  • Włodzimierz Dłubacz - Natura czy naturalizm?
  • Paweł Gondek - Celowość czy przypadek w rozumieniu natury?
  • Jan Sochoń - Czy istnieje natura ludzka?
  • Henryk Kiereś - Czy sztuka naśladuje naturę? Teorie sztuki a problem mimesis.
  SPÓR O ROZUMIENIE PRAWA NATURALNEGO
  • Kazimierz Krajwski - Wprowadzenie do problematyki
  • Krzysztof Wroczyński - Prawo naturalne jako źródło zdeterminowanego działania czy dyktat rozumu i woli?
  • Honorata Jakuszko - Krytyka oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego
  • Katarzyna Stępień - Pozytywizm prawny wobec prawa naturalnego
  • Marko Rozkos - Prawo naturalne czy konwencja podstawą prawa stanowionego
  • Berthold Wald - Określenie ratio legis u Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota.
  PROBLEM OBOWIĄZYWALNOŚCI PRAWA NATURALNEGO
  • Agnieszka Lekka-Kowalik - Wprowadzenie do problematyki
  • Zofia J. Zdybicka USJK - O moralnym samostanowieniu osoby
  • Marek Piechowiak - Prawo naturalne a prawa człowieka
  • Tadeusz Biesaga - Osoba i natura w argumentacji bioetycznej
  • Paweł Skrzydlewski - Analogiczność czy jednoznaczność w interpretacji prawa?
 3. Część III: O PRAWO W KULTURZE
  • Podsumowanie dyskusji sekcyjnych
  • Piotr Jaroszyński - Problem normatywnego charakteru natury w kulturze
  • Vittorio Possenti - Nihilizm jako konsekwencja odrzucenia substancji i natury.




« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda