• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Spis treści

 1. Część I. Interpretacje encykliki "Fides et ratio"
  • Aktualność myśli Tomasza
   • M. A. Krąpiec - Dlaczego nieprzemijająca nowość św. Tomasza?
   • A. Lobato - Święty Tomasz z Akwinu i Magisterium Kościoła
   • E. Morawiec - Umysł ludzki w koncepcji klasycznej nurtu realistycznego
   • A. Maryniarczyk - Dlaczego filozofia bytu
  • Encyklika "Fides et ratio" a filozofia chrześcijańska
   • W. Chudy - Nowe perspektywy filozofii chrześcijańskiej
   • S. Szczyrba - Dlaczego wiara powinna szukać zrozumienia? (Dlaczego teologia nie może się wyrzec metafizyki?)
   • P. Moskal - Diakonia prawdy i "ancilla theologiae"
   • P. Skrzydlewski - Filozofia chrześcijańska a cywilizacja
  • Postulaty encykliki wobec filozofii
   • Z. J. Zdybicka - Wiara poszukująca zrozumienia a otwarcie na kultury
   • A. Szostek - Rozum i etyka. Postulaty encykliki "Fides et Ratio" wobec etyki
   • V. Possenti - Problem nihilizmu w "Fides et ratio"
   • T. Biesaga - Postulaty Encykliki wobec rozumu fiolozoficznego
  • Encyklika a niektóre nurty filozofii współczesnej (dyskusja panelowa)
   • H. Kiereś - "Fides et ratio" a modernizm i postmodernizm
   • P. Gutowski - Zasadność krytyki scjentyzmu i pragmatyzmu w encyklice
   • W. Dłubacz - Fideizm, racjonalizm i bezkrytyczny pluralizm
   • A. Lekka-Kowalik - Nauka moralnie neutralna jako patologia rozumu
 2. Część II. Recepcja encykliki "Fides et ratio"
  • I. Dec - reakcja polskich ośrodków naukowych na Encyklikę
  • J. Nagórny - Encyklika "Fides et ratio" w oczach teologów polskich
  • Encyklika w polskich mediach: interpretacje - nadinterpretacje - deformacje
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda