• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Nota o autorze

Marie-Dominique Philippe, ur. 8 09. 1912 r. w Cysoing na północy Francji. W 1930 wstąpił do zakonu Ojców Dominikanów. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Saulchoir de Kain (Belgia). W 1936 r., otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1945-1982 był profesorem filozofii w Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu (Szwajcaria). W 1975 roku założył Wspólnotę kontemplacyjno-apostolską św. Jana, której reguła oparta jest na Ewangelii św. Jana. Obecnie wykłada filozofię w domach formacyjnych Wspólnoty i w złożonym przez siebie Wolnym Uniwersytecie Nauk o Człowieku w Paryżu (Universite Libre des Sciences de l'Homme). W 1975 założył Wspólnotę kontemplacyjno-apostolską św. Jana, której reguła oparta jest na Ewangelii według św. Jana.

Napisał między innymi: z filozofii: L'activité artistique (t. 1 i 2) (19912), L'etre, 2 tomy (1972-1974), Une philosophie de l'etre est-elle encore possible? (1975), De l'etre a Dieu (1977), Introduction a la philosophie d'Aristote (19922), De l'amour, (1993), Les trois sagesses (1994). Z teologii: Le mystere de l'amitié divine (1949), Mystere de Marie (1958), Mystere de misericorde (1958), Mystere du Corps Mystique du Christ (1960), Le mystere de l'Eglise (1967), Le mystere du Christ crucifie et glorifie (1968), Le mystere de Joseph (1997); z duchowści: Au coeur de l'amour (1987), "Abba, Pere" (1994), J'ai soif (1996), Suivre l'Agneau (1995), L'acte d'offrande (1997), Suivre l'Agneau partout ou il va (1999), Le secret du Pere (2000), Je suis venu jeter un feu sur la terre (2002).

W tłumaczeniu na język polski ukazały się prace z teologii i duchowości. "Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela" - jest pierwszym przekładem z dzieł filozoficznych.« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda