• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Spis treści

 1. Część I. Osoba i sposoby jej spełniania się w kulturze
  • Andrzej Szostek - Osoba i jej spełnianie się w kulturze - otwarcie sympozjum
  • Mieczysław A. Krąpiec OP - Człowiek bytem osobowym
  • Ignacy Dec - Personalizm czy personalizmy?
  • Henryk Kiereś - Kultura maski czy kultura osoby?
  • Vittorio Possenti - Racjonalność i życie wewnętrzne: "siedliska osoby"
  • Zofia J. Zdybicka USJK - Religia drogą spełniania się człowieka
 2. Część II. O realizm w uprawianiu filozofii
  • Mieczysłw A. Krąpiec OP - Czynniki filozoficznego realizmu
  • Horst Seidl - Przedmiot filozofii realistycznej
  • Henryk Kiereś - Spontaniczność czy refleksyjność poznania? Problem punktu wyjścia filozofii
  • Bogdan Czupryn - Wartość poznania zdroworozsądkowego dla realistycznej refleksji nad człowiekiem według M. A. Krąpca
  • Wojciech Chudy - Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym
  • Włodzimierz Dłubacz - Problem wyodrębniania dziedzin kultury (Wprowadzenie do dyskusji)
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Byt jako ratio recta speculabilium i podstawa wyróżnienia dziedziny poznania teoretycznego
  • Tadeusz Biesaga SDB - Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżnienia dziedziny praxis
  • Piotr Jaroszyński - Piękno jako ratio cognitionis poeticae i podstawa dziedziny poiesis
  • Zofia J. Zdybicka USJK - Bóg jako recta ratio decyzyjności człowieka i podstawa wyróżnienia religii
  • Vittorio Possenti - Metafizyka i humanizm. Wkład Akwinaty w przyszłość filozofii
 3. Część III. W podziękowaniu za wierność rzeczywistości
  • Piotr Jaroszyński - Działalność uniwersytecka i dorobek naukowo-dydaktyczny o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca
  • Życzenia i gratulacje - JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
  • Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL prof. dra hab. Stanisława Kiczuka
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda