• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Dusza - Umysł - Ciało
Spór o jedność bytową człowieka

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Otwarcie Sympozjum
 3. Część I
  O JEDNOŚCI BYTOWEJ CZŁOWIEKA
  • Berthold Wald - Dwie koncepcje wolności. Arystoteles, Jan Duns Szkot w kontekście aktualnej dyskusji
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Źródła różnorodnych koncepcji jedności bytowej człowieka
  • Vittorio Possenti - Spór o jedność człowieka i wyzwania nowego naturalizmu
 4. Część II
  FILOZOFICZNE OBRAZY CZŁOWIEKA

 5. PROBLEM ABSOLUTYZACJI CIAŁA
  • Kazimierz Krajewski - Wprowadzenie do dyskusji
  • Zenon Roskal - Człowiek jako agregat cząstek materialnych
  • Józef Zon, Zuzanna Kieroń - Człowiek jako wytwór ewolucji
  • Marian Wnuk - Człowiek jako reprodukujący się mechanizm
  • Tomasz Pawlikowski - Człowiek jako materialny podmiot wrażeń

  PROBLEM ABSOLUTYZACJI DUCHA-DUSZY
  • Arkadiusz Gudaniec - Wprowadzenie do dyskusji
  • Zbigniew Pańpuch - Człowiek jako wędrujący duch (orfizm, platonizm, neoplatonizm)
  • Bogusław Paź - Problem jedności bytu ludzkiego w ujęciu Kartezjusza i Leibniza
  • Wojciech Chudy - Antropologiczne koncepcje ducha absolutnego w XX w.

  PROBLEM ABSOLUTYZACJI UMYSŁU
  • Agnieszka Lekka-Kowalik - Wprowadzenie do dyskusji
  • Jerzy Kopania - Człowiek jako res cogitans
  • Maciej St. Zięba - Człowiek jako agregat pięciu grup składników (panca-skandha) w buddyzmie abhidharmicznym
  • Józef Dębowski - Człowiek jako czysta świadomość - Edmund Husserl
  • Andrzej Bronk - Człowiek - istota określona czasem, tradycją i językiem.
  • Filozoficzna antropologia H.-G. Gadamera (1900-2002)
 6. Część III
  WSPÓŁCZESNE PRÓBY WYJAŚNIANIA NATURY CZŁOWIEKA: MONIZM - DUALIZM - HYLEMORFIZM (PERSONALIZM)
  • Agnieszka Lekka-Kowalik - Wprowadzenie do dyskusji
  • Henryk Kiereś - Monizm antropologiczny: źródła i konsekwencje
  • Jan Sochoń - Dualizm antropologiczny - źródła i konsekwencje
  • Piotr Jaroszyński - Personalizm filozoficzny - integralna wizja człowieka
  • Ignacy Dec - Doświadczenie bytowej jedności człowieka
  • Józef Kożuchowski - Sprawozdanie z debaty wokół problemu ciało - dusza we współczesnej myśli niemieckiej
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda