• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
"Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Część I. Błędy w rozumieniu człowieka
  • Mieczysław A. Krąpiec OP - Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu
  • Ignacy Dec - Humanizmy i ich roszczenia w wyjaśnianiu człowieka
  • Andrzej Maryniarczyk SDB - Koncepcja bytu a rozumienie człowieka
  • Berthold Wald - Błąd antropologiczny i jego konsekwencje we współczesnej filozofii
 3. Część II. Konsekwencje błędu antropologicznego w kulturze
  • Błąd antropologiczny w kulturze
   • Paweł Kawalec - Wprowadzenie do dyskusji
   • Piotr Jaroszyński - Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego wpływ na koncepcję nauki
   • Honorata Jakuszko - Źródła absolutyzacji podmiotu w poznaniu filozoficznym i jego skutki
   • Agnieszka Lekka-Kowalik - Antynauka i jej konsekwencje
  • Błąd antropologiczny w etyce
   • Marek Czachorowski - Wprowadzenie do dyskusji
   • Tadeusz Biesaga SDB - Błąd antrpologiczny i jego skutki w bioetyce
   • Wojciech Chudy - Kłamstwo społeczne i jego skutki
   • Paweł Skrzydlewski - Błąd antropologiczny w teoriach społecznych
   • Piotr Stanisław Mazur - Ku realizmowi w opatrzności ludzkiej
   • Katarzyna Stępień - Błąd antropologiczny w dziedzinie prawa
  • Błąd antropologiczny w sztuce
   • Henryk Kiereś - Wprowadzenie do dyskusji
   • Henryk Kiereś - Błąd antropologiczny a humanistyka
   • Jan Sochoń - Ekspresja i manifestacja twórcy a piękno
   • Andrzej Stoff - Pokusa błędu antropologicznego w literaturze
  • Błąd antropologiczny w religii
   • Arkadiusz Gudaniec - Wprowadzenie di dyskusji
   • Zofia Zdybicka - Rozumienie człowieka a wyjaśnianie faktu religii
   • Piotr Moskal - Realistyczna antropologia jako narzędzie rozumienia charakteru relicji religijnej
   • Magdalena Lasik - Antropologiczne implikacje w mistyce. Droga zjednoczenia z Bogiem: uwolnienie duszy czy ciała?
 4. Część III. Próby uniknięcia błędu antropologicznego
  • Podsumowanie dyskusji panelowych
  • Piotr Jaroszyński - Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego
« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda