Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Działalność nauczycielska

O. prof. Krąpiec jest twórczym myślicielem. Filozofia jest jego pasją życia. Toteż z niegasnącym zapałem docieka prawdy i niestrudzenie ją przekazuje innym. Autentyczna miłość do prawdy, przekonanie o jej podstawowej wartości dla życia ludzkiego i ludzkiej kultury przyciąga słuchaczy, uczniów i współpracowników. Jest cenionym pedagogiem. Wypromował 300 magistrów oraz 60 doktorów (w tym trzech cudzoziemców – jeden z Ukrainy i dwóch z Afryki).

Prof. Krąpiec przez ponad pół wieku pracy naukowej wywarł wpływ na kulturę filozoficzną i uformował wiele pokoleń filozofów. Kształcił przez 50 lat kadrę naukową w dziedzinie filozofii dla różnych ośrodków w Polsce i poza Polską. Liczna grupa jego uczniów tworzy dziś główną część środowiska naukowego rozwijającego i nauczającego w kraju filozofii realistycznej. Do grona jego uczniów pracujących w ośrodkach naukowych należą m.in. abp M. kard. Jaworski, A. B. Stępień, W. Stróżewski, bp B. Bejze, Z. J. Zdybicka, T. Kwiatkowski, E. Morawiec, A. Woźnicki, A. Wawrzyniak, R. J. Weksler-Waszkinel, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, H. Kiereś, K. Wroczyński, W. Dłubacz, W. Chudy, J. Sochoń, bp I. Dec, H. McDonald, B. Paź.

Brał udział w licznych przewodach habilitacyjnych, profesorskich i doktorskich jako promotor i recenzent.


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu