Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Dziedziny badań - antropologia

Ja człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, ss. 455 (wyd. V, Dzieła IX, Lublin 1998; przekład angielski M. Lescoe, R. Duncan: I-Man. An Outline of Philosophical Anthropology, Mariel Publ., New Britain, Conn. 1983; tłum. chińskie T. Lu, 1989); Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975, ss. 259 (wyd. III, Dzieła X, Lublin 1999; przekład angielski M. Szymańska: Person and Natural Law, New York 1993); Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Kraków 1962, ss. 190 (wyd. II poszerz., Dzieła III, Lublin 1995; tłum. franc. G. Roussel: Pourquoi le mal?, Paris 1967, ss. 227); Język i świat realny, Lublin 1985, ss. 368 (wyd. II, Dzieła XIII, Lublin 1995); Kim jest człowiek?, Warszawa 1987, ss. 69; Człowiek w kulturze, Rzym-Warszawa 1990, ss. 369 (wyd. II, Dzieła XIX, Lublin 1999); Ludzka wolność i jej granice, Warszawa 1997, ss. 306 (wyd. II, Dzieła XVIII, Lublin 2000); Psychologia racjonalna, Dzieła XX, Lublin 1996, ss. 304.


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu