Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Dziedziny badań - metafizyka

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin 1963, ss. 361 (wyd. II popraw., Dzieła V, Lublin 1995); (wspólnie z T. Żeleźnikiem) Arystotelesowska koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów, Lublin 1966, ss. 214; Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań 1966, ss. 558 (wyd. III, Dzieła VII, Lublin 1995, Warszawa 2003; przekład angielski M. Lescoe, A. Woznicki, Th. Sandok i in.: Metaphysics. An Outline of the Theory of Being, New York–London 1991); opracowanie i wydanie po raz pierwszy w Polsce bazowej pracy dla studentów i filozofów trójjęzycznego wydania: Arystoteles, Metafizyka (tekst w języku greckim, łacińskim i polskim), tekst polski opracował M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. naukowa A. Maryniarczyk, tłum. T. Żeleźnik, t. I, ss. 409, t. II, ss. 427, Lublin 2000.


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu