Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Przynależność do organizacji naukowych

O prof. Krąpiec jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, m.in.

Polskiej Akademii Nauk (członek rzeczywisty);
Polskiej Akademii Umiejętności (członek rzeczywisty);
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
Towarzystwa Naukowego KUL (długoletni prezes);
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego;
Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino – współzałożyciel i honorowy Prezes);
Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino (Rzym);
Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg);
Societé Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médievale;
Görres Gesellschaft (Bonn);
Societas Humboldtiana Polonorum.


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu