Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Kalendarium

25.05.1921 urodził się w Berezowicy Małej, powiat Zbaraż (obecnie Ukraina)
05.1926 chrzest w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Berezowicy Małej
1927 - 1931 nauka w szkole powszechnej w Berezowicy Małej
1931 - 1939 nauka w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Tarnopolu
09.07.1939 wstąpienie do zakonu oo. dominikanów w Krakowie
09.07.1940 pierwsze śluby zakonne w Krakowie
09.07.1943 śluby wieczyste w Krakowie
1940 - 1945 tajne studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie
17.06.1945 święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa prof. dr Michała Godlewskiego w Krakowie
01.10.1946 - 1951 wykłady z filozofii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie
1946 doktorat z filozofii pt. De naturali amore Dei super omnia in creaturis (O miłości przyrodzonej nade wszystko wzgledem Boga), napisany pod kierunkiem o. prof. Jacka Woronieckiego, nostryfikowany przez Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie
28.06.1948 doktorat z teologii pt. De amore hypostatico in Sanctissima Trinitate secundum St, Thomam Aquinatem (O miłości osobowej w Trójcy Świętej według św. Tomasza z Akwinu), napisany pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Słomkowskiego w KUL
01.09.1951 rozpoczęcie pracy na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (jako wykładowca)
01.01.1955 - 1996 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metafizyki i Katedry Metafizyki i Teorii Poznania
06.12.1956 otrzymał tytuł docenta (na podstawie rozprawy habilitacyjnej Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu)
1957 - 1970 pełnił funkcję kierownika II Katedry Metafizyki (Katedry Metafizyki Ogólnej)
01.01.1962 - 26.06.1970 był przewodniczącym Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL
27.03.1963 otrzymał tytuł profesora nadzywczajnego
1964 został członkiem Görres Gesellschaft (Bonn)
1965 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta, staż odbywał na Uniwersytecie w Monachium u prof. M. Müllera
1967 został członkiem Societé Internationale pour l'Étude de la Philosophie Medievale
24.06.1968 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego
1958 - 1961 sprawował funkcję dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1969 - 1970 sprawował funkcję dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1970 został członkiem Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg)
1970 został członkiem Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino (Rzym)
01.09.1970 - 31.07.1983 sprawował funkcję rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
04.11.1970 - 07.04.1981 sprawował funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego KUL
1972 został członkiem Societas Humboldtiana Polonorum
1972 - 1979 sprawował funkcję kierownika Zakładu Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL
09.10.1973 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
14.10.1977 otrzymał Order Grand Officer d'Ordre Leopold II (Belgia)
06.11.1978 otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1981 otrzymał nagordę Premio Internazionale Salsomaggiore (Parma, Włochy)
14.10.1983 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej
1983 otrzymał Komandorię Orderu Palm Akademickich (Francja)
1983 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk
15.01.1986 otrzymał Krzyż Komadorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
1986 otrzymał Order Polonia Restituta z Gwiazdą
1988 otrzymał tytuł "Profesora Roku 1988" nadany przz Consejo Cultural Mundial (UNESCO, Meksyk)
14.07.1988 historyczne wystąpienie na Zamku Królewskim na spotkaniu przedstawicieli nauki z M. Gorbaczowem
1989 doktorat h.c. Pontifical Institute of Mediaeval Studies (Toronto, Kanada)
16.11.1981 został członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności
14.07.1990 doktorat h.c. Universitas Catholica Louvaniensis (Louven, Belgia)
1991 otrzymał tytuł "Man of the Yaer 1991/92" nadany przez International Biographical Centre (Cambridge, Anglia)
24.05.1991 otrzymał nagrodę imienia Idziego Radziszewskiego 01.10.1991 otrzymał nagorodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe
1992 otrzymał tytuł "Man of the Year 1992" nadany przez American Biographical Institute (Inc., Raleigh, N. C.)
1993 doktorat h.c. Tarnopolskiego Eksperymentalnego Instytutu Pedagpgicznego (Ukraina)
04.01.1994 otrzymał wyróżnienie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego dla ludzi Zasłużonych dla Nauki na Lubelszczyźnie
16.12.1994 został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk
01.10.1996 zakończenie pracy dydaktycznej (przejście na emeryturę)
1996 był inicjatorem powstania polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (SITA)
1997 był jednym z inicjatorów powołania Oddziału PAN w Lublinie
2000 otrzymał medal "Polonia mater nostra est" (Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego)
2000 był inicjatorem wydania Powszechnej Encyklopedii Filozofii
2001 otrzymał Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji (Katowice)
22.10.2001 otrzymał medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
06.04.2002 otrzymał w Warszawie nagrodę Feniks 2002, przyznawaną w ramach Targów Wydawców Katolickich; nagroda została przyznana za "całokształt twórczości piśmienniczej i działalności edytorskiej"
2005 otrzymał medal dla Zasłużonych dla Polonii
2005 otrzymał honorowy tytuł zakonny "Magister in Sacra Theologia"
10.02.2006 otrzymał nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Animus et semper fidelis"
08.05.2008 zmarł w Lublinie


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu