Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Wydania książkowe

1. Realizm ludzkiego poznania, Poznań: Pallottinum 1959; jako Dzieła, t. 2, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995;
2. Teoria analogii bytu, Lublin: TN KUL 1959; jako Dzieła, t. 1, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1993;
3. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Kraków: Znak 1962; jako Dzieła, t. 3, wyd. 2, poszerz., Lublin: RW KUL 1995; nowe wyd. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005 (tłum. franc. G. Roussel: Pourquoi le mal? Réflexions philosophiques, Paris: Éditions du Dialogue 1967);
4. Z teorii i metodologii metafizyki (wspólnie z S. Kamińskim), Lublin: TN KUL 1962; jako Dzieła, t. 4, wyd. 3 (popr.), Lublin: RW KUL 1994;
5. Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, Lublin: TN KUL 1963; jako Dzieła, t. 5, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995;
6. Arystotelesa koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów (wspólnie z T. Żeleźnikiem), Lublin: TN KUL 1966;
7. Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień, Poznań: Pallottinum 1966; pod zmienionym tytułem: Metafizyka. Zarys teorii bytu, wyd. 2, przejrz. i popr., Lublin: TN KUL 1978, wyd. 3, Lublin: RW KUL 1984, wyd. 4, Lublin: RW KUL 1985, wyd. 5, Lublin: TN KUL 1988; jako Dzieła, t. 7, wyd. 3, Lublin: RW KUL 1995 (Metaphysics. An Outline of the Theory of Being, transl. Th. Sandok, New York: Mariel Publications 1991);
8. Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin: TN KUL 1974, wyd. 2, Lublin: TN KUL 1979, wyd. 3, Lublin: TN KUL 1986; pod skróconym tytułem: Ja - człowiek, jako Dzieła, t. 9, wyd. 5 (popr.), Lublin: RW KUL 1991, Lublin: Wydaw. KUL 2005 (I-Man. An Outline of Philosophical Anthropology, transl. M. Lescoe [i in.], New Britain (Conn.): Mariel Publications 1983);
9. Człowiek i prawo naturalne, Lublin: TN KUL 1975, wyd. 2, Lublin: TN KUL 1986; jako Dzieła, t. 10, wyd. 3 (popr.), Lublin: RW KUL 1993, nowe wyd. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2009 (Person and Natural Law, transl. M. Szymańska, New York: Peter Lang 1993);
10. De ente et essentia. O bycie i istocie. Przekład, komentarz, studia, Lublin: RW KUL 1981; pod nowym tytułem: Byt i istota. Św. Tomasza "De ente et essentia" przekład i komentarz, jako Dzieła, t. 11, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1994;
11. Człowiek - kultura - uniwersytet (wybór i oprac. A. Wawrzyniak), Lublin: RW KUL 1982; jako Dzieła, t. 12, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1998;
12. Język i świat realny, Lublin: RW KUL 1985; jako Dzieła, t. 13, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1995; wyd. 2 popr. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2015;
13. Kim jest człowiek?, Warszawa: Kuria Metropolitańska Warszawska 1987;
14. Człowiek w kulturze, Rzym-Warszawa: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II, Pallottinum 1990, Warszawa: Gutenberg-Print 1996; jako Dzieła, t. 19, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1999;
15. Suwerenność... czyja?, Łódź: Diecezjalne Wydawn. Łódzkie 1990; pt. Suwerenność - czyja?, jako Dzieła, t. 16, wyd. 2 (popr.), Lublin: RW KUL 1996;
16. O rozumienie filozofii, jako Dzieła, t. 14, Lublin: RW KUL 1991, Lublin: Wydawn. KUL 2000;
17. U podstaw rozumienia kultury, jako Dzieła, t. 15, Lublin: RW KUL 1991;
18. Wprowadzenie do filozofii (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, P. Jaroszyńskim), Lublin: RW KUL 1992; (wspólnie z S. Kamińskim, Z. J. Zdybicką, A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim), wyd. 2, poszerz., Lublin: RW KUL 1996, wyd. 2, poszerz., Lublin: Wydawn. KUL 2003;
19. Wprowadzenie do filozofii polityki, cz. I, Lublin: Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych" 1992;
20. O ludzką politykę!, Katowice: Wydawn. Tolek 1993, 1995, Warszawa: Gutenberg-Print 1996; pt. O ludzką politykę, jako Dzieła, t. 17, Lublin: RW KUL 1998;
21. Odzyskać świat realny, Lublin: TN KUL 1993; jako Dzieła, t. 23, wyd. 2, Lublin: RW KUL 1999;
22. Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej, jako Dzieła, t. 8, Lublin: RW KUL 1994;
23. Psychologia racjonalna, jako Dzieła, t. 20, Lublin: RW KUL 1996;
24. Filozofia co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka, Warszawa: Gutenberg-Print 1997; pt. Filozofia - co wyjaśnia?, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1998;
25. Ludzka wolność i jej granice, Warszawa: Gutenberg-Print 1997; jako Dzieła, t. 18, wyd. 2, Lublin: RW KUL 2000; nowe wyd. Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2004, wyd. 2 popr., Lublin 2008;;
26. Rozmowy o metafizyce. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia A. Maryniarczyk, Lublin: Stow. Młodzieżowe "Żyć i Poznawać" 1997; jako M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Rozmowy o metafizyce, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2002 (tłum. ros. A. Gordecki: Besedy o metafizike. S Mec!islavom A. Krompcom besedujet Andz!ej Marynjarc!ik, Lublin 1999);
27. Rozważania o narodzie, Lublin: Stowarzyszenie Młodzieżowe "Żyć i Poznawać" 1997, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1998; 2004;
28. Filozofia w teologii, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1998; pod nowym tytułem: Filozofia w teologii. Czytając encyklikę "Fides et ratio", wyd. 2, rozsz., Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1999;
29. Rozważania o narodzie, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1998;
30. Żyć po ludzku, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 1999;
31. Arystotelesowska koncepcja substancji, jako Dzieła, t. 6, Lublin: RW KUL 2000;
32. Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii, jako Dzieła, t. 21, Lublin: RW KUL 2000;
33. O chrześcijańską kulturę, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2000;
34. Spełniać dobro, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2000;
35. Wprowadzenie do filozofii - przewodnik (wspólnie z A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim, Z. J. Zdybicką), t. 1-2, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2000;
36. Człowiek, prawo i naród, Lublin: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej [2002];
37. O rozumienie świata, jako Dzieła, t. 22, Lublin: Wydaw. KUL 2002;
38. Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2002;
39. Sens kultury chrześcijańskiej, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2004;
40. Człowiek jako osoba, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005, wyd. 2 popr., Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2009;
41. Bardziej być. O ludzką kulturę życia, Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej 2006;
42. O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur, Szczecinek: Fundacja "Nasza Przyszłość" 2006; nowe wyd. O polskiej kulturze humanistycznej, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Piotr S. Mazur, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2011 (w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem");
43. Człowiek i polityka, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2007;
44. Człowiek i kultura, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2008;
45. O człowieku, z O. prof. M. A. Krąpcem rozmawia R. J. Weksler-Waszkinel, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2008 (w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem") (On Man, The Reverend Professor Albert Mieczysław Krąpiec OP in Conversation with Romuald Jacob Weksler-Waszkinel, transl. W. Hansen, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2012); O celoveke, perevod Jurij Zalosko, Ljublin: Polskoje Obszestvo Fomy Akvinskogo 2015);
46. O Filozofii, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2008;
47. O poznawaniu, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2009 (w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem");
48. The Lublin Philosophical School (z A. Maryniarczykiem), Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2010;
49. Rozważania o wychowaniu, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2010;
50. Myśli wybrane, wybrała K. Stępień, Lublin 2011 (wyd. 2, wybór i oprac. K. Stępień, Lublin 2020);
51. O prawie, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Krzysztof Wroczyński, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2011 (w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem");
52. O sztuce, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2012 (w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"); 53. O etyce, z Ojcem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Piotr Jaroszyński, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2014 (w serii „Rozmowy z Ojcem Krąpcem”); 54. Teodycea: Problem poznawalności istnienia Boga, red. P. Gondek, A. Czajczyk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017; 55. Komentarz do "Metafizyki" Arystotelesa, red. A. Czajczyk, P. Gondek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018;

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu