Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Books

1. Krąpiec, M.A. Realizm ludzkiego poznania. [Realism of Human Cognition] Poznań: Pallottinum, 1959 (2nd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 2, Lublin: RW KUL, 1995).
2. Krąpiec, M.A. Teoria analogii bytu. [Theory of the analogy of being] Lublin: TN KUL 1959 (2nd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 1. Lublin: RW KUL, 1993).
3. Krąpiec, M.A. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. [Why Evil? Philosophical analysis] Kraków: Znak 1962 (2nd, expanded edition in series Dzieła [Works], Vol 3. Lublin: RW KUL, 1995; new edition: Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005). The French translation: Pourquoi le mal? Réflexions philosophiques. Translated by G. Roussel. Paris: Éditions du Dialogue, 1967.
4. Krąpiec, M.A., and Stanisław Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki. [On the Theory and Methodology of Metaphysics] Lublin: TN KUL, 1962 (2nd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 4, Lublin: RW KUL, 1994).
5. Krąpiec, M.A. Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. [Structure of being: Characteristic elements of Aristotle's and Thomas Aquinas's system] Lublin: TN KUL 1963 (2nd, revised edition in series Dzieła [Works], Vol. 5, Lublin: RW KUL, 1995).
6. Krąpiec, M.A., and T. Żeleźniak, Arystotelesa koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów. [Aristotle's conception of substance: General theory and an anthology of texts] Lublin: TN KUL, 1966.
7. Krąpiec, M.A. Metaphysics. An Outline of the Theory of Being. Translated by M. Lescoe, A. Woznicki, Th. Sandok. New York: Mariel Publications, 1991 (Metafizyka. Zarys podstawowych zagadnień. [Metaphysics: The outline of basic problems] Poznań: Pallottinum, 1966; under a new title: Metafizyka. Zarys teorii bytu [Metaphysics. An Outline of the Theory of Being]. 2nd edition, revised. Lublin: TN KUL, 1978; 3rd edition. Lublin: RW KUL, 1984; 4th edition. Lublin: RW KUL, 1985, 4th edition. Lublin: TN KUL, 1988; 7th edition in series Dzieła. [Works] Vol. 7, Lublin: RW KUL, 1995).
8. Krąpiec, M.A. I - Man: An Outline of Philosophical Anthropology. Translated by M. Lescoe, and others. New Britain (Conn.): Mariel Publications, 1983; abridged edition by F. J. Lescoe, R. B. Duncan. New Britain (Conn.), 1985 (Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej [I - Man: An Outline of Philosophical Anthropology]. Lublin: TN KUL, 1974; 2nd edition. Lublin: TN KUL, 1979; 3rd edition. Lublin: TN KUL, 1986; 5th, revised edition under an abbreviated title: Ja - człowiek [I - Man] in series Dzieła. [Works] Vol. 9, Lublin: RW KUL, 1991; Lublin: Wydaw. KUL, 2005).
9. Krąpiec, M.A. Person and Natural Law. Translated by M. Szymańska. New York: Peter Lang, 1993 (Człowiek i prawo naturalne [Person and Natural Law]. Lublin: TN KUL, 1975, 2nd edition. Lublin: TN KUL, 1986; 3rd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 10, Lublin: RW KUL, 1993; new edition. Lublin: PTTA, 2009];
10. Krąpiec, M.A. De ente et essentia. O bycie i istocie. Przekład, komentarz, studia. [De ente et essentia: on being and essence: Translation, commentary and study] Lublin: RW KUL, 1981; 2nd edition under the title Byt i istota. Św. Tomasza "De ente et essentia" przekład i komentarz [Being and essence: Translation and commentary of St. Thomas' "De ente et essentia"] in series Dzieła. [Works] Vol. 11, Lublin: RW KUL, 1994.
11. Krąpiec, M.A. Człowiek - kultura - uniwersytet. [Man-Culture-University] Anthology by A. Wawrzyniak, Lublin: RW KUL, 1982; 2nd edition in series Dzieła [Works], Vol. 12, Lublin: RW KUL, 1998.
12. Krąpiec, M.A. Język i świat realny. [Language and the real world] Lublin: RW KUL 1985; 2nd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 12, Lublin: RW KUL, 1995.
13. Krąpiec, M.A. Kim jest człowiek? [Who is man?] Warsaw: Kuria Metropolitańska Warszawska, 1987.
14. Krąpiec, M.A. Człowiek w kulturze. [Man in culture] Rome-Warsaw: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana Pawła II, Pallottinum, 1990; Warsaw: Gutenberg-Print 1996; 2nd edition in series Dzieła. [Works] Vol. 19, Lublin: RW KUL, 1999.
15. Krąpiec, M.A. Suwerenność - czyja? [Sovereignty-whose?] Łódź: Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1990; 2nd, revised edition in series Dzieła. [Works] Vol. 16, Lublin: RW KUL, 1996.
16. Krąpiec, M.A. O rozumienie filozofii. [Understanding philosophy] In series Dzieła. [Works] Vol. 16, Lublin: RW KUL, 1991; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.
17. Krąpiec, M.A. U podstaw rozumienia kultury [At the foundations of an understanding of culture]. In series Dzieła. [Works] Vol. 15, Lublin: RW KUL, 1991.
18. Krąpiec, M.A., and others. Wprowadzenie do filozofii [An introduction to philosophy]. Lublin: RW KUL, 1992); 2nd, expanded edition, Lublin: RW KUL 1996; 2nd, expanded edition, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
19. Krąpiec, M.A., Wprowadzenie do filozofii polityki [An introduction to philosophy of politics] Lublin: Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych", 1992.
20. Krąpiec, M.A. O ludzką politykę! [Toward a human politics!] Katowice: Wydawnictwo Tolek, 1993; 1995; Warszawa: Gutenberg-Print 1996; under the title O ludzką politykę [Toward a human politics] in series Dzieła. [Works] Vol. 17, Lublin: RW KUL, 1998.
21. Krąpiec, M.A. Odzyskać świat realny. [Back to the real world] Lublin: TN KUL 1993; 2nd edition in series Dzieła [Works] Vol. 23, Lublin: RW KUL, 1999.
22. Krąpiec, M.A. Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej [To cognize or to think: Problems of Thomistic epistemology] In series Dzieła [Works] Vol. 8, Lublin: RW KUL, 1994.
23. Krąpiec, M.A. Psychologia racjonalna. [Rational psychology] In series Dzieła [Works], Vol. 20, Lublin: RW KUL, 1996.
24. Krąpiec, M.A. Filozofia - co wyjaśnia? Rozumieć rzeczywistość świata i człowieka [Philosophy-what does it explain? To understand the reality of world and human being]. Warsaw: Gutenberg-Print, 1997; 2nd edition under the title Filozofia - co wyjaśnia? [Philosophy-what does it explain?] Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 1998.
25. Krąpiec, M.A. Ludzka wolność i jej granice. [Human freedom and its limits] Warsaw: Gutenberg-Print 1997; 2nd edition in series Dzieła. [Works] Vol. 18, Lublin: RW KUL 2000. New edition: Lublin: PTTA, 2004.
26. Krąpiec, M.A. Rozmowy o metafizyce. Z Mieczysławem Albertem Krąpcem rozmawia A. Maryniarczyk. [Conversations about metaphysics: A. Maryniarczyk's interview with Mieczysław Albert Krąpiec] Lublin: Stow. Młodzieżowe "Żyć i Poznawać", 1997; 2nd edition: M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Rozmowy o metafizyce. [Conversations about metaphysics] Lublin: PTTA, 2002. Russian translation: Besedy o metafizike. S Mechislavom A. Krompcom besedujet Andzhej Marynyarchik. Translated by A. Gordecki, Lublin, 1999.
27. Krąpiec, M.A. Filozofia w teologii. [Philosophy in theology] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN 1998; 2nd, expanded edition under the title Filozofia w teologii. Czytając encyklikę "Fides et ratio". [Philosophy in theology: reading the Encyclical "Fides et ratio"] Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 1999.
28. Krąpiec, M.A. Rozważania o narodzie. [Thoughts on the nation] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 1998.
29. Krąpiec, M.A. Żyć po ludzku. [Living a human life] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 1999.
30. Krąpiec, M.A. Arystotelesowska koncepcja substancji. [Aristotle's concept of substance] In series Dzieła. [Works] Vol. 6, Lublin: RW KUL, 2000.
31. Krąpiec, M.A. Filozofia co wyjaśnia? Filozofia w teologii. [Philosophy-what does it explain? Philosophy in theology] In series Dzieła. [Works] Vol. 21, Lublin: RW KUL, 2000.
32. Krąpiec, M.A. O chrześcijańską kulturę. [About Christian culture] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 2000.
33. Krąpiec, M.A. Spełniać dobro. [To fulfil the good] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 2000.
34. Krąpiec, M.A., Andrzej Maryniarczyk, and others. Wprowadzenie do filozofii - przewodnik. [An introduction to philosophy: a guide]. Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 2000, Vols 1-2.
35. Krąpiec, M.A. Człowiek, prawo i naród. [Man, law and nation] Lublin: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 2002.
36. Krąpiec, M.A. O rozumienie świata. [Understanding the world] In series Dzieła. [Works] Vol. 22, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002.
37. Krąpiec, M.A. Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń. [Getting rid of the world of absurdities: Jan Sochoń's interview with Mieczysław A. Krąpiec] Lublin: PTTA, 2002.
38. Krąpiec, M.A. Sens kultury chrześcijańskiej [The significance of Christian culture]. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2004.
39. Krąpiec, M.A. Człowiek jako osoba. [Understanding man as a person] Lublin: PTTA, 2005; revised edition, Lublin: PTTA, 2009.
40. Krąpiec, M.A. Bardziej być. O ludzką kulturę życia. [To be more: Towards human culture of life] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 2006.
41. Krąpiec, M.A. O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur. [About Polish humanistic culture: Piotr S. Mazur's interview with Mieczysław A. Krąpiec OP] Szczecinek: Fundacja "Nasza Przyszłość", 2006.
42. Krąpiec, M.A. Człowiek i polityka. [Man and Politics] Lublin: PTTA, 2007.
43. Krąpiec, M.A. Człowiek i kultura. [Man and Culture] Lublin: PTTA, 2008.
44. Krąpiec, M.A. O człowieku. Z Ojcem prof. M. A. Krąpcem rozmawia R. J. Weksler-Waszkinel. [On human being: R. J. Weksler-Waszkinel's interview with prof. Mieczysław A. Krąpiec] Lublin: PTTA, 2008. (In series "Romowy z Ojcem Krapcem." [Conversations with Father Krąpiec])
45. Krąpiec, M.A. O Filozofii. [On Philosophy] Lublin: PTTA, 2008.
46. Krąpiec, M.A. O poznawaniu. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś. [On cognition: H. Kiereś' s interview with Mieczysław A. Krąpiec OP] Lublin: PTTA, 2009. (In series "Romowy z Ojcem Krapcem." [Conversations with Father Krąpiec])
47. Krąpiec, M.A., and A. Maryniarczyk. The Lublin Philosophical School. Lublin: PTTA, 2010.
48. Krąpiec, M.A. Rozważania o wychowaniu. [Considerations on education] Lublin: Fundacja Servire Veritati, IEN, 2010.

Opracowała: Agata Szymaniak


« backCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu