Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Przekłady

1. Św. Tomasz z Akwinu, De ente et essentia. O bycie i istocie (tekst łac.-pol.), tłum. i komentarz M. A. Krąpiec, Lublin 1981, s. 5-46; nowe wyd. w: M. A. Krąpiec, Byt i istota. Św. Tomasza "De ente et essentia". Przekład i komentarz, wyd. 2, Lublin 1994, s. 7-47;
2. Arystoteles, Metafizyka (tekst grec.-łac.-pol.), tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, wprowadzenie M. A. Krąpiec, red. nauk. A. Maryniarczyk, t. 1-2, Lublin: RW KUL 1996; wyd. tłum. pol. Warszawa: De Agostini, Altaya 2003;
3. Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: RW KUL 1999;
4. Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De bono, De appetitu boni et voluntate. Dysputy problemowe O dobru, O pożądaniu dobra i o woli (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2003;
5. Św. Tomasz z Akwinu, O stworzeniu bytów ex nihilo (z Sumy filozoficznej, ks. II, rozdz. 16-18), tłum. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, t. 3: Realistyczna interpretacja rzeczywistości, wyd. 2, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2005, s. 144-154;
6. Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De ideis, De scientia dei. Dysputy problemowe O ideach, O wiedzy Boga (tekst łac.-pol.), tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2006;
7. Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2008
8. Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De synderesi, De conscientia. Dysputy problemowe O synderezie, O sumieniu, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin: Wydaw. KUL 2010;

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu