Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Przemówienia, sprawozdania i listy rektorskie, laudacje

1. Inauguracyjne przemówienie O. prof. dra Mieczysława Krąpca rektora KULu, "Kierunki" 15 (1970) nr 44, s. 5;
2. Początek roku akademickiego. Przemówienie rektora KUL-u O. Alberta Krąpca, "Tygodnik Powszechny" 24 (1970) nr 43, s. 1;
3. Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego!, "Tygodnik Powszechny" 24 (1970) nr 51-52, s. 2;
4. KUL przed nowym rokiem akademickim. Przemówienie ks. Rektora Mieczysława A. Krąpca (fragm.), "Tygodnik Powszechny" 25 (1971) nr 45, s. 1;
5. KUL w roku akademickim 1970-71. Sprawozdanie rektorskie (fragm.), "Tygodnik Powszechny" 25 (1971) nr 45, s. 7;
6. List rektora do Ojca św., "Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971) nr 2, s. 83;
7. Przemówienie ks. rektora M. A. Krąpca (z okazji inauguracji roku akademickiego 1970/1971 na KUL), "Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971) nr 1, s. 77-82;
8. "Potrzebujemy na remonty 35 mln złotych...". Wywiad z rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. drem Mieczysławem A. Krąpcem (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Turowski), "Tygodnik Powszechny" 26 (1972) nr 3, s. 1, 7;
9. Przemówienie inauguracyjne J.M. ks. rektora M. A. Krąpca, "Biuletyn Informacyjny KUL" 1 (1972) nr 2, s. 3-5;
10. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 15 (1972) nr 1, s. 75-76 (fragm. w: "Tygodnik Powszechny" 26 (1972) nr 45, s. 3);
11. Sprawozdanie rektorskie za rok akademicki 1971-1972 (fragm.), "Tygodnik Powszechny" 26 (1972) nr 45, s. 3;
12. Sprawozdanie z Konferencji Delegatów Katolickich Uniwersytetów. Rzym 20-30 XI 1972, "Zeszyty Naukowe KUL" 16 (1973) nr 2, s. 68-71;
13. Przemówienie księdza rektora (z okazji inauguracji roku akademickiego 1972/1973 na KUL), "Zeszyty Naukowe KUL" 16 (1973) nr 1, s. 86-87 (omówienie inauguracji: "Za i Przeciw" (1972) nr 46, s. 9);
14. Przemówienie inauguracyjne J. M. ks. rektora prof. dra M. A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 17 (1974) nr 1-2, s. 138-139;
15. Trzydziesty rok pracy w nowej rzeczywistości - z inauguracyjnego przemówienia Rektora KUL, "Przewodnik Katolicki" 21 VII 1974 (nr 29), s. 5;
16. Przemówienie inauguracyjne J. M. ks. rektora prof. dra M. A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 18 (1975) nr 1, s. 93-95 (oraz w: "Biuletyn Informacyjny KUL" 4 (1975) nr 1, s. 44-47; omówienie inauguracji: A. Hagmajer, Inauguracja roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Kierunki" 20 (1975) nr 43, s. 2);
17. Odezwa rektora, "Słowo Powszechne" 30 (1976) nr 133, s. 7;
18. Przemówienie inauguracyjne Jego magnificencji księdza rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 19 (1976) nr 1, s. 69-70 (oraz w: "Biuletyn Informacyjny KUL" 5 (1976) nr 1, s. 39-40);
19. Przemówienie inauguracyjne Jego magnificencji księdza rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 20 (1977) nr 1, s. 67-68 (oraz w: "Biuletyn Informacyjny KUL" 6 (1977) nr 1, s. 17-19);
20. Kard. Jan Król - doktorem honoris causa. Przemówienie J. M. ks. rektora prof. dra M. A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe" 21 (1978) nr 3-4, s. 105-107;
21. Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji ks. rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe" 21 (1978) nr 1, s. 81-83 (oraz w: "Biuletyn Informacyjny KUL" 7 (1978) nr 1, s. 15-17);
22. List rektora KUL ks. prof. dra Mieczysława A. Krąpca (do S. Swieżawskiego), "Roczniki Filozoficzne KUL" 27 (1979) z. 1, s. 7-8;
23. Przemówienie inauguracyjne J. M. ks. rektora prof. dra M. A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 22 (1979) nr 1-3, s. 223-226;
24. Przemówienie inauguracyjne JM ks. rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980) nr 1, s. 93-94;
25. 35 lat mecenatu nad Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, "WTK. Tygodnik Katolicki" (1981) nr 27, s. 4;
26. Powitanie gości (z okazji nadania doktoratu honoris causa Czesławowi Miłoszowi), "Zeszyty Naukowe KUL" 24 (1981) nr 2-4, s. 210-211;
27. Przemówienie inauguracyjne JM ks. rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 24 (1981) nr 1, s. 97-99 (oraz w: "Biuletyn Informacyjny KUL" 10 (1981) nr 2, s. 21-25);
28. Przemówienie inauguracyjne JM księdza rektora prof. dr Mieczysława A. Krąpca, "Biuletyn Informacyjny KUL" 11 (1982) nr 1-2, s. 19-20;
29. Przemówienie powitalne JM ks. rektora prof. dra Mieczysława Krąpca (z okazji wręczenia doktoratów honoris causa KUL; tłum. z języka łac. T. Dawidowicz), "Biuletyn Informacyjny KUL" 11 (1982) nr 1-2, s. 124-125;
30. Przemówienie powitalne JM ks. rektora prof. dra Mieczysława Krąpca na inauguracji roku akademickiego 7 XI 1982, "Biuletyn Informacyjny KUL" 11 (1982) nr 1-2, s. 3-8;
31. Przemówienie inauguracyjne JM ks. rektora prof. dra Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 26 (1983) nr 1, s. 83-84;
32. Przemówienie JM. ks. rektora ks. prof. dra Mieczysława Krąpca na uroczystości odsłonięcia pomnika ojca św. i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na KUL-u (30 maja 1983 roku), "Biuletyn Informacyjny KUL" 12 (1983) nr 1-2, s. 102-104 (pt. Symbol wartości. Przemówienie ks. prof. Alberta M. Krąpca rektora KUL, "Zorza" (1983) nr 27, s. 17);
33. Przemówienie JM rektora KUL ks. prof. dra Mieczysława A. Krąpca na uroczystości wręczenia Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Warszawie dn. 17 VI 1983 r., "Biuletyn Informacyjny KUL" 12 (1983) nr 1-2, s. 119-120;
34. Przemówienie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP (do Ojca Świętego), w: Pokój Tobie, Polsko! Druga pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny 16-23 VI 1983, oprac. A. Szafrańska, Warszawa 1983, s. 74-75;
35. Przemówienie inauguracyjne JM o. prof. Mieczysława A. Krąpca - rektora KUL, "Zeszyty Naukowe KUL" 27 (1984) nr 1, s. 83-86;
36. Laudacja wygłoszona na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa senatorowi Stanisławowi Haidaszowi, "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 163-164;
37. Przemówienie wygłoszone 15 stycznia 1991 podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa senatorowi Stanisławowi Haidaszowi i panu Henrykowi Słabemu, "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 161-163.

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu