Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Hasła encyklopedyczne

HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE:
1. Form und Materie (jako współautor), w: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Darmstadt 1972, kol. 977-1030;

ENCYKLOPEDIA KATOLICKA:
1. Analogia (W filozofii klasycznej), w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, kol. 492-497;
2. Arystoteles (Życie i dzieła. Poglądy), w: tamże, kol. 962-967;
3. Augustyn (Myśl filozoficzna) (wspólnie z Z. Zdybicką), w: tamże, kol. 1095-1099;
4. Byt (wspólnie z Z. Zdybicką), w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1250-1256;
5. Człowiek (W aspekcie filozoficznym), w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 914-917;
6. Dusza ludzka (Dzieje poglądów. Teoria filozoficzna), w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, kol. 378-380;
7. Forma i materia (W filozofii) (wspólnie z J. Stryjeckim), w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 392-393;
8. Klasyczna filozofia (W ujęciu lubelskiej szkoły filozoficznej), w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 59-62.

LEKSYKON FILOZOFII KLASYCZNEJ:
1. Akt i możność, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 27-28;
2. Analogia w filozofii klasycznej. Teoria, w: tamże, s. 41-42;
3. Byt (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: tamże, s. 78-81;
4. Byt a wartość (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: tamże, s. 81-82;
5. Dusza ludzka, w: tamże, s. 131-133;
6. Forma i materia, w: tamże, s. 244-246.

ENCYKLOPEDIA "BIAŁYCH PLAM":
1. Dobro wspólne, w: Encyklopedia "białych plam", t. 5, Radom 2001, s. 89-92;
2. Filozofia a teologia, w: Encyklopedia "białych plam", t. 6, Radom 2001, s. 160-166;
3. Naród, w: Encyklopedia "białych plam", t. 12, Radom 2003, s. 301-307;
4. Realizm poznawczy, w: Encyklopedia "białych plam", t. 15, Radom 2005, s. 212-215.

POWSZECHNA ENCYKLOPEDIA FILOZOFII:
1. Ab esse ad posse, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 14-17;
2. Aestemativa vis, w: tamże, s. 73-78;
3. Akt i możność, w: tamże, s. 145-150;
4. Akt ludzki, w: tamże, s. 133-145;
5. Analogia, w: tamże, s. 210-220;
6. Antropologia filozoficzna, w: tamże, s. 251-257;
7. Aporia, w: tamże, s. 300-301;
8. A priori, w: tamże, s. 303-304;
9. Arystoteles (Poglądy), w: tamże, s. 348-351;
10. Augustyn (Myśl filozoficzna), w: tamże, s. 403-407;
11. Byt (wspólnie z A. Maryniarczykiem), w: tamże, s. 746-785;
12. Ciało ludzkie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 176-186;
13. Cogitativa vis, w: tamże, s. 231-236;
14. Conceptus, w: tamże, s. 265-268;
15. Człowiek, w: tamże, s. 359-386;
16. Decyzja, w: tamże, s. 442-444;
17. Dekalog, w: tamże, s. 457-459;
18. Desiderium naturale, w: tamże, s. 497-498;
19. Diá ti, w: tamże, s. 556-558;
20. Dobro wspólne, w: tamże, s. 628-639;
21. Doświadczenie, w: tamże, s. 673-676;
22. Dowodzenie faktyczne i wyjaśniające, w: tamże, s. 703-705;
23. Duch święty, w: tamże, s. 734;
24. Dusza ludzka, w: tamże, s. 758-760;
25. Empiryzm genetyczny, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Lublin 2002, s. 149-157;
26. Ens commune, w: tamże, s. 170-171;
27. Entelécheia, w: tamże, s. 171-172;
28. Epistemologia, w: tamże, s. 193-200;
29. Etyka, w: tamże, s. 269-290;
30. Filozofia (Klasyczne rozumienie), w: tamże, s. 455-478;
31. Filozofia moralności, w: tamże, s. 494-499;
32. Filozofia nauki, w: tamże, s. 481-490;
33. Filozofia prawa, w: tamże, s. 500-512;
34. Filozoficzny realizm, w: tamże, s. 541-546;
35. Gatunek i rodzaj, w: tamże, s. 704-709;
36. Hegla rozumienie bytu, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 282-292;
37. Hipoteza metafizyczna, w: tamże, s. 488-490;
38. Inklinacja, w: tamże, s. 852-853;
39. Intellectus fidei, w: tamże, s. 871-882;
40. Intuicja, w: tamże, s. 897-901;
41. Istnienie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5, Lublin 2004, s. 44-58, 68-69;
42. Ius. Rozumienie prawa, w: tamże, s. 115-126;
43. Jezus Chrystus, w: tamże, s. 324-330;
44. Język, w: tamże, s. 330-345;
45. Koncepcje filozofii, w: tamże, s. 765-772;
46. Konieczność, w: tamże, s. 791-793;
47. Kultura, w: tamże, s. 132-138;
48. Lubelska szkoła filozoficzna (wspólnie z A. Maryniarczykiem), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 532-550;
49. Łaska, w: tamże, s. 609-610;
50. Materia, w: tamże, s. 896-908;
51. Medytacja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 25-28;
52. Metafizyczne poznanie, w: tamże, s. 90-101;
53. Metafizyka (wspólnie z A. Maryniarczykiem), s. 102-116;
54. Mienie, w: tamże, s. 176-182;
55. Miłość (Analiza aktu miłości), w: tamże, s. 242-246;
56. Modlitwa, w: tamże, s. 309-312;
57. Moralność, w: tamże, s. 384-390;
58. Naród, w: tamże, s. 510-514;
59. Natura, w: tamże, s. 524-530;
60. Naturalizm etyczny, w: tamże, s. 530-531;
61. Nominalizm (i jego skutki w filozofii), w: tamże, s. 696-697;
62. Ontologia (fragm.), w: tamże, s. 816-817;
63. Optimum potentiae, w: tamże, s. 843;
64. Osoba, w: tamże, s. 873-887;
65. Państwo, w: tamże, s. 977-982;
66. Pawlikowski Michał (poglądy), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 85-86 (oraz w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2011, s. 323-325);
67. Pojęcie, w: tamże, s. 318-319;
68. Poznanie (istniejących rzeczy), w: tamże, s. 396-404;
69. Polityka, w: tamże, s. 340-345;
70. Praca, w: tamże, s. 431-440;
71. Prawo, w: tamże, s. 466-468;
72. Przyczynowości zasada, w: tamże, s. 526-527;
73. Przyczyny bytu, w: tamże, s. 527-545;
74. Realizm poznawczy, w: tamże, s. 666-669;
75. Relacja, w: tamże, s. 712-716;
76. Rodzina, w: tamże, s. 796-800;
77. Ruch, w: tamże, s. 841-842;
78. Społeczeństwo, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 137-143;
79. Strukturalizm, w: tamże, s. 229-234;
80. Substancja-istota-natura, w: tamże, s. 259-261;
81. Szczęście, w: tamże, s. 299-302;
82. Śmierć, w: tamże, s. 334-339;
83. Teatr w interpretacji filozoficznej, w: tamże, s. 383-387;
84. Tomasz z Akwinu (doktryna filozoficzna), w: tamże, s. 494-498;
85. Tomizm transcendentalizujący (fragm.), w: tamże, s. 512-514;
86. Uczucia, w: tamże, s. 583-588;
87. Uniwersalia, w: tamże, s. 600-604;
88. Uniwersytet, w: tamże, s. 605-608;
89. Wartość, w: tamże, s. 704-708 (pt. Dobro a wartość, w: Spór o dobro, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012, s. 97-106);
90. Wiara, w: tamże, s. 750-751;
91. Wola, w: tamże, s. 822-825;
92. Wolność, w: tamże, s. 833-837;
93. Zło, w: tamże, s. 941-944;
94. Zmysły, w: tamże, s. 944-952;
95. Życie, w: tamże, s. 971-984.

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu