Katedra Metafizyki KUL
Katedra Metafizyki KUL
Katedra Metafizyki KUL
Katedra Metafizyki KUL

Sympozja

Zadania współczesnej metafizyki: poznanie bytu czy ustalanie sensów? (11-12 XII 1998)
Program   Zdjęcia

Fides et ratio w rocznicę ogłoszenia - interpretacje - nadinterpretacje - deformacje (9-10 XII 1999)
Program   Streszczenia   Zdjęcia

Osoba i sposoby jej realizowania w kulturze (14 XII 2000)
Program   Zdjęcia

O realizm w filozofii (13 XII 2001)
Program   Zdjęcia

Filozofia w kulturze (16 XI 2002)
Program   Streszczenia   Zdjęcia

"Błąd antropologiczny" i jego konsekwencje w kulturze (12 XII 2002)
Program   Streszczenia   Zdjęcia   Sprawozdanie

Metafizyka w filozofii (11 XII 2003)
Program   Streszczenia   Zdjęcia   Sprawozdanie

Powrót do analogii w filozofii (10 XII 2004)
Program   Streszczenia   Zdjęcia

Substancja - natura - prawo naturalne (15 XII 2005)
Program   Streszczenia   Zdjęcia   Sprawozdanie

Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka (14 XII 2006)
Program   Streszczenia   Zdjęcia  

Katedra Metafizyki KUL

 

Copyright © 2007-2009 PTTA, wykonanie: Tomasz Żmuda