Internetowa wersja Encyklopedii
  polishenglish 
 

IV tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii w Rzymie

IV tom Powszechnej Encyklopedii Filozofii został przekazany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez s. prof. Z. J. Zdybicką w czasie trwania Międzynarodowego Kongresu pt. Humanizm chrześcijański w trzecim tysiącleciu: perspektywa Tomasza z Akwinu (21-25 września 2003, Rzym). Egzemplarze IV tomu Encyklopedii otrzymali również o. prof. Abelardo Lobato i kard. Zenon Grocholewski.

Kongres był poświęcony problematyce humanizmu chrześcijańskiego, którego celem było ukazanie integralnej wizji człowieka, w zakresie prawdy o nim dostępnej w poznaniu naturalnym, jak i prawdy, która pochodzi z Objawienia. Organizatorami Kongresu była Papieska Akademia św. Tomasza z Akwinu oraz Międzynarodowe Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Otwarcia Kongresu dokonał prof. Abelardo Lobato, prezes Międzynarodowego Towarzystwa i członek Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii zaś wykład wprowadzający wygłosił kardynał Zenon Grocholewski: Od autentycznego chrześcijaństwa do autentycznego humanizmu. Perspektywa św. Tomasza z Akwinu ? jako Doctor Humanitatis i Doctor Communis Ecclesiae.

W centrum zainteresowania wykładów kongresowych był człowiek i jego problemy u progu III Tysiąclecia. Kard. Grocholewski podkreślił, że perspektywa tomistyczna jest otwarta na człowieka wszystkich czasów, a więc również na człowieka współczesnego. Każdemu bowiem człowiekowi właściwe jest pragnienie życia w prawdzie i dążenie do harmonii między rozumem i wiarą.

Zadaniem jakie postawił kardynał Grocholewski filozofom i nauczycielom jest promowanie realizmu Tomaszowego jako autentycznego humanizmu wyrosłego z prawdy o człowieku, który jest zarazem nowym humanizmem, bo nie występującym we współczesnej kulturze.


Arkadiusz Gudaniec


« powrót

Copyright © 2010-2021 PTTA :: Wykonanie: Tomasz Żmuda