Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Obituary notices

1. ["Wczoraj rano odszedł do Pana"] [Yesterday morning he went to his Lord] Nasz Dziennik 10-11 May 2008 (Includes: "Bogu i Ojczyźnie poświęcił swe życie." [He sacrificed his life to God and motherland] By S. Jagodziński. "Umiłował mądrość." [He loved wisdom] By M. Popielewicz. "Szermierz narodowej sprawy." [The fencer for national problems] By Stanisław Nagy. "Pozostawił ślad, który nie zostanie zatarty." [He's left the vestiges, that won't be lost] By Stanisław Wielgus. "Był człowiekiem wielkiego zaangażowania." [He was a man of great passion] By Zofia Zdybicka. "Wspierał i bronił Radio Maryja." [He used to support and defend the Radio Maryja] By Krystyna Czuba. "Pozostał w swoich dziełach, w swojej myśli." [He was persistent in his work, and in his thought] By Andrzej Maryniarczyk. "Umiał bronić swoich poglądów." [He knew how to defend his views] By Bolesław Pylak. "Obrońca polskiej kultury przed komunizmem." [Defender of the Polish culture against the communism] By Piotr Jaroszyński. "Był ucieleśnieniem polskości." [He was the embodiment of Polishness] Henryk Kiereś. "Jego zasługi są nie do przecenienia." [His merits cannot be overestimated] By Józef F. Fert. "Na wszystko miał odpowiedź." [He had an answer to every question] By Jan Śrutwa. "Widzieliśmy w nim Ojca naszego Narodu." [He was as the Father of our Nation] By Edward Frankowski.)
2. Jagodziński, Sławomir. "Pożegnanie śp. o. Mieczysława Alberta Krąpca." [Farewell to Father Mieczysław Albert Krąpiec] Nasz Dziennik 13 V 2008, 9.
3. Redpath, Peter. "Wybitny filozoficzny gigant wraca do Domu Ojca." [An outstanding philosophical giant returns to the House of Father] Nasz Dziennik 13 V 2008, 17.
4. Michaud, Thomas. "Ukazywał, jak ważny jest realizm w katolickiej tradycji intelektualnej." [He showed how important is realism in the Catholic intellectual tradition] Nasz Dziennik 13 V 2008, 17.
5. Dydycz, Antoni P. "O Ojcu Albercie Mieczysławie Krąpcu zwyczajne wspomnienie." [About Father Mieczysław Krąpiec just a simple recollection] Nasz Dziennik 16 V 2008, 3.
6. Maryniarczyk, Andrzej. "Filozof wierny rzeczywistości." [A philosopher, faithful to reality] Nasz Dziennik 16 V 2008, 17.
7. Jaroszyński, Piotr. "Ojca M. A. Krąpca bój o polską kulturę." [Father M. A. Krąpiec's battle for the Polish culture] Nasz Dziennik 16 V 2008, 19.
8. Brzózka, Radosław. "Wybitny pedagog." [An outstanding pedagogue] Nasz Dziennik 16 V 2008, 20.
9. Król, M. "Pomagał zrozumieć człowieka." [He helped understand the man] Nasz Dziennik 16 V 2008, 20.
10. Dytkowski, Jacek, and Sławomir Jagodziński. "Wielki arystokrata ducha." [The great aristocrat of the spirit] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 1, 3.
11. Rydzyk, Tadeusz. "Dziękujemy, że stanąłeś przy Radiu Maryja." [Thank you for standing on the side of the Radio Maryja] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 3.
12. Dec, Ignacy. "Niezwykły intelekt filozoficzny i wspaniała osobowość." [An extraordinary philosophical intellect and a splendid personality] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 9.
13. Pikuła, Ł. "Emanowały z niego prawda i dobroć." [The truth and goodness emanate from him] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 9.
14. Kubów, W. "Nie wstydził się swoich korzeni." [He was not ashamed of his roots] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 9.
15. Białowąs, J. "Był jednym z nas, Kresowian." [He was one of us, people of the Borderland], Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 9.
16. Kozłowski, J. "Patriota i filozof, profesor i kapłan, krzewiciel kultury mądrości." [The patriot and philosopher, professor and priest, the promoter of culture of wisdom] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 31.
17. Jackowski, J. M. "Przyjaciel Radia Maryja." [A friend of the Radio Maryja] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 18.
18. Polak-Pałkiewicz, E. "Języki Ojca Rektora [Father Rector's languages] Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 19.
19. McDonald, Hugh. "Życie zakonne w niebie." [Religious life in heaven] Translated by Piotr Jaroszyński. Nasz Dziennik 17-18 V 2008, 19.
20. Lobato, Abelardo. "Dziedzictwo wielkiej wagi i najlepszej jakości." [The heritage of the highest price and of the best quality] Translated by Piotr Jaroszyński. Nasz Dziennik 17-18 V 2008, s. 19;
21. Wujkowska, H. "Nie da się ukryć prawdziwego autorytetu." [One cannot hide the true authority] Nasz Dziennik 19 V 2008, 3.
22. Czachorowski, Marek. "Testament." Nasz Dziennik 20 V 2008, 16.
23. "Odszedłeś, ale pozostaniesz w naszych sercach i w swoim dziele. Przemówienia wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych." [You've passed away but you will stay in our hearts and in your work: The speeches delivered during the funeral ceremony] Nasz Dziennik 20 May 2008 (Includes: "Sługa Prawdy i obrońca najwyższych wartości." [The servant of the Truth and the defender of the highest values] By Stanisław Wilk. "Gratias Tibi et Deo gratias" By Andrzej Maryniarczyk. "Pasją jego życia była posługa myślenia." [The passion of his life was the ministry of thinking] By Ignacy Dec. "Chociaż mówił różnymi językami to zawsze myślał po polsku." [Although he spoke different languages, he has always thought in Polish] By Stanisław Kiczuk. "Żyj nadal twórczo." [Keep living creatively] By Augustyn Eckmann.)
24. Stępień, Katarzyna. "Był wzorem osobowym." [He was a personal role model] Nasz Dziennik 21-22 V 2008, 19.
25. Maryniarczyk, Andrzej. "Nigdy nie żartował z filozofii." [He never made fun of philosophy] Nasz Dziennik 23 V 2008, 12-13.
26. Gondek, Maria J. "Rzeczywistość "chwyciła nas za gardło"." [The reality "grasped us by the throat"] Nasz Dziennik 21-22 V 2008, 19.
27. Buglewicz, Urszula. "Uczył, jak służyć Bogu i Ojczyźnie." [He taught how to serve God and Motherland] Niedziela 18 May 2008, 33.
28. Góra, Jan W. "Ojciec Krąpiec." [Father Krąpiec] Niedziela 25 V 2008, 10.
29. Buglewicz, Urszula. ""Nasz dług wobec Ciebie się powiększa"" ["Our debt of gratitude to you is increasing"] Niedziela 25 V 2008, 11.
30. Zasępa, Tadeusz. "Kolego, nie maco rozpaczać..." ["There's no reason to despair, fellow..."] Niedziela 6 VII 2008, 22-23.
31. "Życie poświęcił poszukiwaniu Prawdy." [He sacrificed his life to the search for Truth], Nasza Polska 13 May 2008, 3.
32. Jaroszyński, Piotr. "Zawsze polskość, zawsze niepodległość." [Always Polishness, always independence] Nasza Polska 20 V 2008, 16.
33. Jaroszyński, Piotr. "A telewizja milczała..." [They didn't say anything on TV...] Nasza Polska 20 V 2008, 17
34. Dyrda, Henryk. "Pożegnanie Mistrza." [A farewell to the Master] Myśl Polska 8-15 VI 2008, 5.
35. Robaczewski, Arkadiusz. "Sługa Boga, Polski i kultury." [The servant of God, Poland, and culture] Myśl Polska 8-15 June 2008, p. 8;
36. Bielesz, Marcin, and Paweł P. Reszka. "Zmarł profesor ojciec Mieczysław Albert Krąpiec." [Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec has died] Gazeta Wyborcza 10-11 May 2008, 1.
37. Dostatni, Tomasz. "Ojciec Albert." [Father Albert] Gazeta Wyborcza 10-11 V 2008.
38. "Pracował do ostatnich chwil." [He worked up to the very last moment] Kurier Lubelski 10-11 May 2008.
39. Wiśniewski, Ludwik M. "Żegnamy Ojca Alberta Krąpca." [We bid farewell to Father Albert Krąpiec] Gazeta Wyborcza 17-18 May 2008, 7.
40. "To był wielki człowiek." [He was a great man] Gość Niedzielny 25 May 2008, VIII.
41. Dostatni, Tomasz. "In memoriam: Albert Mieczysław Krąpiec (1921-2008)." [In memoriam Albert Mieczysław Krąpiec (1921-2008)] Znak 60, no 9 (2008), 146-148.
42. [O. Prof. Albert Krąpiec] [Father Professor Albert Krąpiec] Przegląd Uniwersytecki 20, no 2-3 (2008), 3-19 (Includes materials from the funeral ceremony, the sermon delivered by Jan Góra, and (among others) statements of Robert Głubisz, Stanisław Wilk, Stanisłsw Kiczuk, Augustyn Eckmann, Andrzej Maryniarczyk, Zofia Zdybicka, Ludwik Wiśniewski.)
43. "Prof. Dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec OP." Summarium 37 (2008), 167-170;
44. Ogińska, Lusia. "Odszedł Ojciec Mieczysław A. Krąpiec." [Father Mieczysław A. Krąpiec passed away] Myśl Polska 67, no 22 (2008), 10.
45. Stępień, Katarzyna. "W I rocznicę śmierci o. prof. M. A. Krąpca." [On the first anniversary of Father Prof. M. A. Krąpiec's death] Cywilizacja 29 (2009), 212-213. (Also in Służyć Prawdzie (2009) no 27, 15.)

Opracowała: Agata Szymaniak


« backCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu